Harmaakivimuuria pitkin kasvava köynnöskasvi ruskan väreissä.

Tips

För arrangerare av möten

Börja med att

 • Bekräfta bokningen genom att betala bokningsavgiften eller hela hyran för lokalen.
 • Beställ den servering som behövs direkt från tjänsteproducenten eller via Samfundet Ehrensvärd.

Att ta i beaktande vid planeringen av ett möte

 • Hyrestiden för lokalen är 9–17/8–13/15–20. Om eventuella avvikelser avtalas separat med försäljningstjänsten.
 • Om möblerna behöver arrangeras, ska detta beställas via försäljningstjänsten senast två veckor före mötet.
 • Kontrollera färjetidtabellen eller beställ egen vattenbusstransport
 • Förhandsbiljetter till stadens färjtrafik bör beställas åt gruppen i god tid, men senast en och en halv vecka före mötet.
 • Vattenbuss gruppbiljettbokningar eller via Samfundet Ehrensvärd som en del av det övriga programmet.
 • Reservera vid behov bilplats på färjan hos Sveaborgs Trafik vardagar mellan klockan 9 och 12 (Sveaborg är ett bilfritt område, på Vargön och Gustavssvärd är enbart servicekörning tillåten).

Före mötet

 • Kontrollera utrustningen i utrymmet på webbplatsen eller hos försäljningstjänstens personal.
 • Reservera en egen bärbar dator och anteckningsmaterial för mötesdagen.
 • Avtala om hämtning av kodnummer/nycklar och retur av nycklar med försäljningstjänsten.

Efter mötet

 • Kontrollera att alla lampor och apparater är avstängda samt att ytterdörrarna, fönstren och dörrarna till toalettutrymmena (Tenaljen von Fersen och Krutkällaren) är låsta.
 • Returnera nyckeln i den gråa nyckellådan som finns i lokalen eller till Standkasernens turistinformation. Standkasernens turistinformation är öppen på sommaren kl. 10–18 och på vintern kl.10–16.