Förbered dig inför besöket

Rör dig försiktigt

Fästningskonstruktioner, murar och vallar är flera kilometer långa och huvudsakligen utan stängsel. Besökarna rör sig vid fästningen på eget ansvar och måste iaktta särskild försiktighet.

Barn ska inte gå runt på egen hand eller klättra på murarna. Risken att falla kan även finnas på oväntade ställen. Växtligheten på sommaren och snön på vintern kan dölja en tvärbrant.

När man rör sig längs stränderna ska man ha uppsikt över sjötrafiken eftersom fartygen kan orsaka kraftiga strömningar. På vintern ska man röra sig försiktigt på grund av halkan.