Kattaus Ruutikellarissa.

Krutkällaren, max. 60

Från början byggdes åtskilliga krutlager på Sveaborg, eftersom krutet skulle skyddas från fukt och fiendens artilleri. Den ena av de två bevarade krutkällarna har restaurerats till en festlokal för uthyrning.

Läs mer
Kattaus Myllysalissa.

Kvarnsalen, rekommendation 60, max. 72

Kvarnsalen är belägen centralt i fästningen i Tenaljen von Fersen. I utrymmet fanns ursprungligen en hästdriven kvarn. Den vackert välvda salen lyses upp av ett stort fönster som vetter mot torrdockan.

Läs mer
Kattaus Pirunkirkon juhlasalissa.

Pirunkirkko festsal, max. 120

Pirunkirkko festsal är en stämningsfull festsal för upp till 120 personer. Festsalen delas av en rad valvpelare, och möbleringen består av långa bord och bänkar i grått som passar lokalens karaktär.

Läs mer
Kattaus Tenalji von Fersenin juhlasalissa.

Tenaljen von Fersen, max. 200

Festsalen har restaurerats i sädesmagasinet till fästningens bageri, som byggdes år 1775. Salen får sitt karakteristiska utseende av de höga tegelvalvens skrovliga och levande yta.

Läs mer