Sevärdheter

Stora Borggården

Stora Borggården ritades av Sveaborgs grundare Augustin Ehrensvärd, och när den färdigställdes på 1760-talet var den hela fästningens huvudtorg och administrativa centrum. Borggården kantades av bl.a. högvakten och Kommendantshuset som tjänade som tjänstebostad för kommendanterna vid fästningen.

kuvitus_linnanpihasyksyMan ville framhålla gårdens ställning som administrativt centrum även med arkitektoniska medel. Byggnadernas placering och gårdens rundade fasader åstadkom ett skenperspektiv som ökade gårdens festlighet och storhet.

Ehrensvärds grav

I mitten av gården finns Augustin Ehrensvärds grav med ett ståtligt minnesmärke skisserat av Sveriges kung Gustav III och finslipat av Ehrensvärds son Carl August tilsammans med Johan Tobias Sergel.

Ehrensvärd dog år 1772 men var i tio års tid begraven på en annan plats i väntan på färdigställandet av graven vid Sveaborg. Sin slutgiltiga form fick gravminnesmärket först kort innan den svenska tiden slutade i början av 1800-talet.

Museum och bostadshus

Stora Borggården skadades svårt under Krimkriget 1855, men än i dag är den en imponerande syn. Utöver Ehrensvärds grav inrymmer platsen idag Ehrensvärdmuseet i det tidigare Kommendantshuset samt bostadshus.

Stora Borggården ligger cirka en kilometer från huvudbryggan. Om somrarna stannar vattenbussen vid Artillerivikens brygga, cirka 200 meter från Borggården.

Ehrensvärdmuseet

Museet finns på Borggården, i ett hus som fungerade som tjänstebostad för fästningens kommendanter.

Kustaanmiekan eteläkärki kesällä lintupersepktiivistä

Den svenska tiden

År 1748 började fästningsarbetet i Helsingfors och på de närliggande Vargskärsholmarna, där dagens Sveaborg byggdes.