Sevärdheter

Bastion Zander

Genom fästningens hela historia har Bastion Zander vid Gustavssvärd i Sveaborgs södra del fungerat som fästningens flaggbastion.

Bastion Zander byggdes åren 1748–1750 som en del av en fästningskedja med fyra bastioner. Bastionens försvarsmur består till största delen av vertikalt huggna bergväggar. Ovanpå dem har man byggt en låg bröstmur försedd med 14 kanonöppningar.

Bekanta dig med befästningsteknikens utveckling

kuvitus_lippupystyPå Zander får man en bild av fästningens form och utvecklingen av befästningstekniken. Därifrån ser man tydligt hur strandbefästningen som börjar vid Kungsporten och vaktar fartygsleden har höjts under första halvan av 1800-talet och hur den i slutet av samma århundrade delvis täcktes under sandvallar när försvarsfronten vändes mot öppna havet.

Numera är flaggan alltid i topp i Bastion Zander mellan den 12 maj och den 29 september. Flaggningen går tillbaka till den 12 maj 1918, då det självständiga Finlands flagga hissades i flaggstången för första gången. Senator Svinhufvud konstaterade då i sitt tal:

”Nu är Finland fritt. Nu vajar Finlands flagga på åsen av denna gamla fästning. Till minne av detta har senaten beslutat att fästningens finska namn Viapori kommer att ersättas med Suomenlinna (Finlands borg) från denna dag. Må aldrig någon fiende ta ned denna flagga, utan låt den alltid vaja här.”

Avståndet från huvudbryggan till bastion Zander är cirka 1,5 kilometer. Om somrarna stannar vattenbussen vid Kungsporten, cirka 100 meter därifrån.