Kuva Suurelta linnapihalta. Etualalla Augustin Ehrensvärdin monumentaalinen hauta.

För besökare

Anvisningar

Sveaborg är ett nationellt monument och finns upptaget på Unescos världsarvslista. Området har i genomsnitt miljon besökare årligen. Fästningen är också en stadsdel med 800 invånare. Sveaborgs land- och vattenområde tillhör staten och förvaltas av Förvaltningsnämnden för Sveaborg, som är underställd undervisnings- och kulturministeriet.

Sveaborg är skyddat med lagar och förordningar. Enligt världsarvskonventionen har staten förbundit sig att bevara Sveaborg som en del av världens gemensamma kulturarv. Besökarna kan hjälpa till att ta hand om Sveaborg genom att följa anvisningarna under sitt besök. Bli bekant med anvisningarna för ett ansvarsfullt besök.

Man kan inte arrangera tillställningar eller evenemang på Sveaborg utan markägarens tillstånd, ej heller resa tak, konstruktioner eller kontrollpunkter. Förvaltningsnämnden för Sveaborg har en anvisning för arrangerande av evenemang och anvisningar för filmgrupper.