Lautalta talviyönä kohti Suomenlinnaa.

Trafikförbindelser

Resan till Sveaborg sker med båt. Under resan har man en fin möjlighet att njuta av landskapet.

Läs hur man kommer till Sveaborg

Sveaborgs historia

Försvaret av tre riken – Sverige, Ryssland och Finland – ger fästningen dess speciella historiska betydelse.

Läs mer om fästningens historia