Lautalta talviyönä kohti Suomenlinnaa.

Trafikförbindelser

Resan till Sveaborg sker med båt. Under resan har man en fin möjlighet att njuta av landskapet.

Sveaborgs historia

Försvaret av tre riken – Sverige, Ryssland och Finland – ger fästningen dess speciella historiska betydelse.