Mötes- och festlokaler

Världsarvet Sveaborg erbjuder en vacker och historisk miljö som passar olika typer av möten och fester. I Förvaltningsnämnden för Sveaborgs mötes- och festlokaler ordnas hundratals tillställningar året runt.