Konferenslokaler

Tunnbindarrummet, max. 12

Tunnbindarrummet är ett lugnt och litet utrymme för mindre möten. Mötesrummet ligger i stenfoten till festsalen Pirunkirkko och ingången till lokalen finns på havssidan.

  • Är lämplig för: möten, kl. 9-17
  • Personantal: högst 12
  • Pris 2024: 320 €
  • Utrymmen: mötesrum, kaffekök, aula, toalett
  • Möblering: mötesbord, 12 stolar
  • Utrustning: display 65″, trådlös internetförbindelse, bläddertavla, kaffeservis
  • Observera! passar ej för rörelsehindrade

Tunnbindarrummet är en del av Smedjesalen (max 52), men när Smedjesalen är ledig hyrs lokalen också ut separat.

Kring bordet i Tunnbindarrummet ryms 12 personer. Smedjesalens aula kan användas för till exempel grupparbeten, och här kan man också ordna en vacker dukning för serveringen under mötesdagen.

Till kökets utrustning hör kylskåp och frys, mikrovågsugn, kaffe- och vattenkokare, diskmaskin samt kaffeservis. Möteskaffet kan enkelt kokas i köket, och till lunchen kan man förflytta sig till exempelvis Bastion Bistro eller restaurang Sveaborgs Bryggeri i Strandkasernen.

Tunnbindarrummet finns på bottenvåningen i den västra flygeln av Kronverket Ehrensvärd. Byggnaden färdigställdes år 1786. Under årens lopp har lokalen fungerat som bland annat smedja, bageri, verkstad för tunnor och fönster samt lager.

Restaureringen av byggnaden inleddes med början från första våningen år 1992.

I den södra gaveln, som tidigare var Sveaborgs segelsällskaps förråd för jollar, restaurerades Smedjesalen och Tunnbindarrummet till konferenslokaler år 2002.