Empire-tyylinen varuskuntakortteli ja kuutamo.

Anvisningar

Servicekörning och cykling

Sveaborg är ett bilfritt område där endast servicekörning är tillåten. Man kan transportera bilar till Sveaborg till exempel i samband med arrangemang av evenemang eller för varutransporter på HRT:s färjor och på servicefärjan som avgår från Skatudden. Mer information om biltransporter finns på Sveaborgs Trafiks webbplats.

Hastighetsbegränsningen på Sveaborg är 20 km/h. Parkering är endast tillåten på anvisade platser. Karta över tillåtna körrutter och parkeringsplatser finns i kart-delen på Sveaborgs webbsida. Sveaborgs servicetunnel är endast avsedd för myndighets- och räddningsbruk.

Cykeltransporter på färjor är avgiftsbelagda och cykling vid fästningen är endast tillåten på körbanorna. Vallarna på Sveaborg är skyddade fästningskonstruktioner. De är mycket erosionskänsliga, och enligt Sveaborgs ordningsregler är cykling på dem förbjuden.