Suomenlinnan kirkko lautalta kuvattuna. Merisumu tuo kuvaan hyisen kylmän tunnelman.

Anvisningar

Anvisningar för ett ansvarsfullt besök

Sveaborg är Unescos världsarvsobjekt som vi vill bevara för kommande generationer. Hjälp till att ta hand om Sveaborg genom att följa anvisningarna!

Kom ihåg säkerheten och rör dig försiktigt

Fästningskonstruktioner, murar och vallar är flera kilometer långa och huvudsakligen utan stängsel. Säkerheten är också på besökarnas ansvar och besökarna måste iaktta särskild försiktighet när de rör sig vid fästningen.

Det är bra att ha uppsikt över sjötrafiken när man rör sig på stränderna eftersom fartygen orsakar starka strömmar. På vintern ska man röra sig försiktigt på grund av halkan. Tillträde till byggplatser och andra särskilt avspärrade områden är förbjudet på grund av säkerhetsskäl.

Ha uppsikt över barnen

Låt inte barnen springa omkring på egen hand eller klättra på murarna. Det kan finnas risk för att trilla ner på oväntade ställen. Brantkanterna kan vara övertäckta av växtlighet på sommaren och av snö på vintern. Ha alltid uppsikt över barnen!

Respektera arkitekturen och den känsliga miljön

Lagen om fornminnen skyddar Sveaborg, så det är förbjudet att gräva på fästningen. Byggnader, befästningsverk eller kanoner får inte skadas.

En del av fästningsområdena är känslig för slitage. På de områden som är känsliga för slitage ska man endast gå längs de stigar som är avsedda för detta. På Sveaborg finns många sällsynta och fridlysta växter, träd och byggnader som ska lämnas i fred.

Husdjur ska hållas kopplade och borta från badstränder och barnens lekplatser. Personen som ansvarar för djuret ska plocka upp djurets avföring. Fåglar, deras bon och vilda djur får inte störas eller skadas.

Stör inte invånarnas hemfrid

På Sveaborg bor ungefär 800 personer. Ta hänsyn till invånarnas hemfrid och rör dig endast längs de rutter som har markerats på kartan. Invånarnas gårdar är markerade med skyltar på Sveaborg och de är också markerade med en gul färg i guiden. Gå till guiden. På fästningsöarna råder tystnad mellan kl. 22–07.

Grilla inte och gör inte upp eld

Det är förbjudet att tända öppen eld och grilla, även med engångsgrill, inom hela Sveaborgs område. Det är förbjudet att göra upp eld under alla årstider, så att man kan undvika bränder i det värdefulla världsarvsobjektet. Invånarna har rätt att grilla på sina tomter och på hyrda trädgårdsland.

Ta ut soporna till soptunnan och sortera avfall

På Sveaborg finns många soptunnor och återvinningspunkter där man kan sortera avfall. Sorteringspunkterna ligger nära Strandkasernen och färjestranden, framför Sveaborgsmuseet samt nära badstranden på Gustavssvärd. På sorteringspunkterna kan man sortera bioavfall, papper, kartongförpackningar, glasförpackningar, metall och plastförpackningar. Se var sorteringspunkterna finns på guiden.

Ordningsregler

Gatumusik och försäljning är förbjudna utan tillstånd av markägaren. Det är förbjudet att sätta upp affischer eller skyltar på världsarvsobjektet.

Det är förbjudet att slå läger, resa tak, tält eller andra konstruktioner i terrängen eller att inhägna ett område för egen användning. Det går att inkvartera sig året om på fästningens Hostel Suomenlinna eller Villa Silo. Läs mer om inkvarteringsmöjligheterna.

Användningen och parkeringen av motorfordon är begränsad eftersom Sveaborg utvecklas som ett bilfritt område. Man får cykla på körvägarna. Vallarna på Sveaborg är skyddade fästningskonstruktioner där cykling är absolut förbjuden. Läs mer om att åka bil på Sveaborg.

Man kan komma med egen båt till Sveaborg och lägga till i gästhamnen. De övriga bryggorna används av kollektivtrafiken, Försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet eller invånarna. Det är omöjligt att förtöja båtar på annat håll på Sveaborg på grund av vågorna från den livliga sjötrafiken. I Sveaborgs vattenområden är hastighetsbegränsningen 10 km/h och det är förbjudet att orsaka svallvågor.

Det är enligt ordningslagen förbjudet att inta berusningsmedel på allmänna platser i tätorter och i fordon i kollektivtrafik. Förbudet gäller inte heller intag av alkoholdrycker i parken eller på någon annan motsvarande allmän plats. Intagandet av alkoholdrycker samt vistelsen på platsen och beteendet som hör samman med intagandet av alkoholdrycker får inte hindra eller oskäligt försvåra andras rätt att använda platsen för dess egentliga ändamål.