Suokki-lautta Suomenlinnan laiturissa, taustalla näkyy Lonnan saari

Trafikförbindelser

Transport av bil

Fästningen är ett bilfritt område där endast servicekörning är tillåten. Man kan transportera bilar till Sveaborg till exempel i samband med arrangemang av evenemang eller för varutransporter på HRT:s färja och på servicefärjan som avgår från Skatudden.

Det kostar att transportera fordon: mer information om priser och reservering av bilplats på Sveaborgs Trafik Ab:s webbplats.

Sveaborgs servicetunnel är endast avsedd för myndighets- och räddningsbruk.