Aasialainen matkailija ottaa valokuvaa seuralaisestaan syksyisessä Suomenlinnassa.

Världsarvet

Världsarvet anses vara gemensam egendom för hela mänskligheten och därför är skyddet av det en uppgift för alla länder. Sveaborg togs upp på UNESCOs världsarvslista år 1991, för att bevaras för kommande generationer som ett exempel på europeisk befästningsarkitektur från 1700-talet.