Gå direkt till innehållet

Vad är världsarvskonventionen?

Världsarvskonventionen är en internationell överenskommelse om att unika kultur- och naturarv ska skyddas och bevaras för kommande generationer.

Vem tar hand om Sveaborg?

Världsarvskonventionen ålägger den finska staten att sörja för att Sveaborg bevaras i ett så autentiskt skick som möjligt. Världsarvsobjektet restaureras och underhålls av Förvaltningsnämnden för Sveaborg.

VÄRLDSARVSOBJEKT

Tykki osoittamassa merellä auringonpaisteessa.

I världen

Det finns totalt över ett tusen olika kultur- och naturarvsobjekt på UNESCOs världsarvslista.

Luminen Kustaanmiekka illan hämärtyessä.

I Finland

I Finland finns sex kulturarvsobjekt och ett naturarvsobjekt.

Sveaborg

Sveaborgs fästning togs upp på listan över världsarv som ett unikt minnesmärke för militärarkitektur.