Trafikförbindelser

HRT:s färja

Helsingforsregionens trafik (HRT) ansvarar för färjetrafiken. Beroende på årstid och tiden på dygnet går det året om färjor 1–4 gånger per timme från morgon till natt. Färjetidtabellerna finns här.

Färjan avgår från Salutorgets östra kaj framför Presidentens slott. I Sveaborg anländer färjan till huvudbryggan på Stora Svartön på Sveaborgs norra strand och avgår från samma plats.

Färjan hör till stadstrafiken och alla HRT:s biljetter gäller på färjan. Enkelbiljetter köps på förhand, till exempel i biljettautomaten på avgångsbryggan. På sommaren säljs biljetter också i försäljningsstället vid Salutorgets färjeterminal. På färjan finns det ingen biljettförsäljning. Biljettpriserna anges på HRT:s webbplats. Med Helsingforskortet reser man gratis.

Färjan kan ta med 1–2 fordon. Sveaborgs Trafik Ab tar emot bilplatsbokningar.