Trafikförbindelser

HRT:s färja

Helsingforsregionens trafik (HRT) ansvarar för färjetrafiken. Beroende på årstid och tiden på dygnet går det året om färjor 1–4 gånger per timme från morgon till natt. Färjetidtabellerna finns här. Sjöresan till Sveaborg tar 15 minuter.

Färjan avgår från Salutorgets östra kaj framför Presidentens slott. Vi rekommenderar att besökarna åker till Salutorget med kollektivtrafiken för att minska utsläppen. Antalet parkeringsplatser kring Salutorget är mycket begränsat.

I Sveaborg anländer färjan till huvudbryggan på Stora Svartön på Sveaborgs norra strand och avgår från samma plats.

Färjan hör till HRT stadstrafiken. Sveaborg ligger på HRT -biljettområdet A. Enkelbiljetter köps på förhand, till exempel i biljettautomaten på avgångsbryggan. På sommaren säljs biljetter också i försäljningsstället vid Salutorgets färjeterminal. På färjan finns det ingen biljettförsäljning. Biljettpriserna anges på HRT:s webbplats. Med Helsingforskortet reser man gratis.

Färjan kan ta med 1–2 fordon. Sveaborgs Trafik Ab tar emot bilplatsbokningar.

Det händer och sker året om

Det finns evenemanger på Sveaborg året om. Välkommen till exempel till museer, konserter eller guidade turer!

Intressant historia av Sveaborg

Fästningen Sveaborg vid inloppet till Helsingfors byggdes under den svenska tiden som bas för skärgårdsflottan.