Festlokaler

Kvarnsalen, rekommendation 60, max. 72

Kvarnsalen är belägen centralt i fästningen i Tenaljen von Fersen. I utrymmet fanns ursprungligen en hästdriven kvarn. Den vackert välvda salen lyses upp av ett stort fönster som vetter mot torrdockan.

  • Är lämplig för: fester, konserter, teaterföreställningar, kl. 10-01
  • Personantal: rekommendation 60, högst 72
  • Priser 2024-2025: sommar fr-lö 950 € / vinter och andra dagar 750 €.
  • Utrymmen: en hög välvd sal, tambur, uppvärmningskök, ett separat kabinett på övre våningen, toaletter på andra våningen
  • Möblering: bord och stolar för 70 personer
  • Utrustning: internetförbindelse (WLAN), mixerförstärkare, CD-spelare, högtalare, filmduk, dataprojektor
  • Observera! Passar ej för rörelsehindrade, toaletten på andra våningen

Kvarnsalen passar väl för fester, konserter och mindre teaterföreställningar. Vid planering av programmet bör man ta i beaktande den ekande akustiken i den korsvälvda höga lokalen.

Kvarnsalen kan hyras som sådan eller i kombination med Tenaljen von Fersens festsal. Passage mellan salarna sker då via Bageriet och korridorerna i Skorptorkeriet.

Kabinettet på andra våningen står också till bokarens förfogande. Kabinettets fönster vetter mot dockbassängen.

Till kökets utrustning hör kylskåp, kyl med draglådor, spis, ugn, kaffe- och vattenkokare samt diskmaskin. Toaletterna är belägna på andra våningen, dit man kommer längs en trappa. Därför passar lokalen passar inte för rörelsehindrade.

Tenaljen von Fersen har byggts under flera tidsperioder. När byggnadsarbetet inleddes år 1773 byggdes en hästdriven kvarn i den östra gaveln av byggnaden, och i den mittersta delen byggdes ett bageri med sex stora bakugnar och ovanpå ett välvt skorptorkeri. I den nuvarande stora festsalen fanns ett sädesmagasin. I början av den ryska tiden användes byggnaden för det ursprungliga ändamålet. Från år 1843 finns ett omnämnande av att kvarnen har gått sönder och är ur bruk. Under bombningarna i Krimkriget skadades den översta våningen så allvarligt att den revs och lämnades kvar som en låg vind under det nya plåttaket. År 1915 byggdes en kraftcentral, som var i bruk långt in på den finska tiden, i den tidigare kvarnen.

Efter restaureringen, som blev klar år 2006, började Kvarnsalen användas för det nuvarande ändamålet, det vill säga som fest- och konsertlokal för cirka 60 personer samt som foajé till festsalen. Ursprungligen hade utrymmet två våningar och som en påminnelse om det gamla mellanbjälklaget i trä byggdes ett triangelformat loft som leder till toaletterna.

Golvet i Kvarnsalen, som består av olika delar av olika åldrar och material, bevarades och restaurerades. De keramiska plattorna, som lades år 1915, reparerades, de gamla golvkanalerna täcktes med nya i stålplåt och betongfördjupningarna för golvbrunnar fylldes igen med pigmenterad betong.