Servicefärjan

Servicefärjan som avgår från Skatudden betjänar gods- och passagerartrafik på vardagar året om. Servicefärjan trafikerar ungefär en gång i timmen. De exakta tidtabellerna finns på HRT:s webbplats. Det finns plats för flera fordon på servicefärjan, och HRT:s biljetter är giltiga på färjan.