Trafikförbindelser

HRT:s servicefärjan

Tidtabeller och restiden

Servicefärjan som avgår från Skatudden betjänar gods- och passagerartrafik på vardagar året om. Servicefärjan trafikerar ungefär en gång i timmen. De exakta tidtabellerna finns här. Sjöresan till Sveaborg tar 15 minuter. Det finns plats för flera fordon på servicefärjan.

Avgångsplatser

Färjan avgår från Skatudden. På Skatudden ligger avgångskajen vid Skatuddens spets på adressen Katajanokanranta 10. I Sveaborg anländer färjan till servicefärjan bryggan på Stora Östersvartön och avgår från samma plats.

Vi rekommenderar att besökarna åker till Skatudden med kollektivtrafiken för att minska utsläppen.

Biljetter

Servicefärjan hör till HRT stadstrafiken. Sveaborg ligger på HRT-biljettområdet A. Enkelbiljetter köps på förhand, till exempel i biljettautomaterna på avgångsbryggan. På färjan finns det ingen biljettförsäljning.

Biljettpriserna anges på HRT:s webbplats. Med Helsingforskortet reser man gratis.