Trafikförbindelser

Servicefärjan

Servicefärjan som avgår från Skatudden betjänar gods- och passagerartrafik på vardagar året om. Servicefärjan trafikerar ungefär en gång i timmen. De exakta tidtabellerna finns här. Sjöresan till Sveaborg tar 15 minuter. Det finns plats för flera fordon på servicefärjan, och HRT:s biljetter är giltiga på färjan.