Världsarvet

Världsarvet Sveaborg

Sveaborgs fästning togs upp på UNESCOs lista över världsarv som ett unikt minnesmärke för militärarkitektur. Försvaret av tre riken – Sverige, Ryssland och Finland – ger fästningen dess speciella historiska betydelse.

Dessutom har fästningen sin egen betydelse i att vara en bebodd och underhållen mångsidig stadsdel. Världsarvsområdet omfattar sju öar.

Bastionsfästning

Det unika med Sveaborg som bastionsfästning är att den är osymmetrisk och uppförd i skiftande terräng på sju åtskilda öar genom fri tillämpning av fästningsteori utvecklad i Mellaneuropa.

Sveaborg är till sina centrala delar autentisk, dvs. historiskt äkta. På Sveaborg finns flera beaktansvärda utvecklingsskeden med anknytning till både fästningsteknik och varvsbyggande. Torrdockan i fästningens hjärta var topprestationer inom 1700-talets teknik.

I fästningens närområde finns även tiotals historiska undervattensfynd.

Läs mer om Sveaborgs historia.