Mötes- och festlokaler

Kalender

Mötes- och festlokalerna på Sveaborg kan endast hyras av personer som fyllt 18 år.

Skicka inte känsliga personuppgifter, såsom personbeteckningar, per e-post utan kryptering. Kontakta oss innan så får du instruktioner med vilka du kan förmedla uppgifterna till oss per e-post på ett säkert vis.