Kustaanmiekan vallit kesällä, keltainen ukonpalko kukkii.

Festlokaler

Tenaljen von Fersen, max. 200

Festsalen har restaurerats i sädesmagasinet till fästningens bageri, som byggdes år 1775. Salen får sitt karakteristiska utseende av de höga tegelvalvens skrovliga och levande yta.

  • Är lämplig för: fester kl. 10-01, möten, seminarier kl. 9-17, konserter
  • Personantal: högst 200 (teater 170, middag 200)
  • Priser 2024-2025: sommar fr-lö 2500 € / vinter och andra dagar 1850 €
  • Utrymmen: en stor välvd sal, uppvärmningskök, tambur, toaletter i separat byggnad
  • Möblering: bord och stolar för 200 personer, talarstol, scen (3 x 6 m)
  • Utrustning: filmduk, dataprojektor, internetförbindelse (WLAN), mixerförstärkare, mikrofon, bläddertavla, invahiss, flygel (mot tilläggsavgift)
  • Observera! Till toaletterna går man yttervägen, det finns invahiss i utrymmet

Tenaljen von Fersen ligger i Sveaborgs inre bastionscirkel och hör till de mest värdefulla byggnaderna på ön. Dess välvda salar är bland de mest eleganta i fästningen. Tenaljen von Fersen är belägen på Vargön i närheten av torrdockan.

Festsalen har restaurerats i sädesmagasinet till fästningens bageri, som byggdes år 1775. Salens skrovliga och levande tegelvalv samt de stora fönstren skapar en speciell stämning i lokalen. I Tenaljen von Fersen kan man arrangera såväl fester och konserter som möten och konferenser. En middag med sittande dukning kan arrangeras för 200 personer.

Huvudsalen delas av de höga valvbågarna, och på så sätt delas utrymmet naturligt in i olika delar för till exempel middag och program. Borden och stolarna har inte placerats ut färdigt, och möbleringen kan beställas separat mot en tilläggsavgift. Belysningen i salen kan dämpas och fönstren är försedda med mörkläggningsgardiner. En flygel fås mot en tilläggsavgift. Festsalens wc-utrymmen finns i bastion Seth i byggnaden mittemot. I samma byggnad finns också kundförråden. Personer i rullstol kommer till festsalen med invahiss.

I samma byggnad som Tenaljen von Fersen finns den mindre Kvarnsalen, som kan kombineras till samma bokning. Då kan man arrangera större evenemang, eftersom man kan röra sig mellan salarna via korridorern i Skorptorkeriet.

Det första byggskedet går tillbaka till början av 1750-talet, då man började bygga ett förråd för regnvatten på platsen för den nuvarande bageridelen. År 1759 inleddes byggnationen av ett pumphus för varvet i den sydvästra delen av galärbassängen. Fram till år 1761 hade två brunnar, som var förenade med dockbassängerna via en välvd gång, grävts i pumphuset.

Ett nytt skede i Tenaljen von Fersens historia inleddes år 1773, då man började förverkliga den generalplan som hade utarbetats under J. M. Sprengtportens ledning. Vattenförrådsprojektet lades ner, och i stället började man bygga ett bageri på området mellan vattenförrådet och dess pumphus. Bageribyggnaden stod klar år 1775.

I början av den ryska tiden användes byggnaden på samma sätt som förut, men på 1830-talet gjordes den ouppvärmda vindsvåningen om till kasernutrymmen. Bageriet användes fortsättningsvis i samma syfte som förut. Under bombningarna i Krimkriget skadades den översta våningen så allvarligt att den revs och lämnades kvar som en låg vind under det nya plåttaket. På 1880-talet fylldes pumpschakten med jord, och pumprummet asfalterades och inreddes till en manege för skjutövningar.

I början av den finska tiden fungerade byggnaden som fångkasern och därefter som bland annat laddningsverk och förråd för ubåtsflottans ackumulatorer och senare som Valmet Oy:s förråd och verkstad. År 1964 övergick byggnaden till Arkeologiska Kommissionen, nuvarande Museiverket. Under dess ledning revs många byggnadshistoriska skikt och den ursprungliga byggnadskonstruktionen togs fram. Efter dessa rivningsarbeten stod byggnaden oanvänd som en kall ”rivningsruin” fram till slutet av 1990-talet.

Under det första skedet av restaureringsarbetena år 1998 restaurerades det stora lagret till dess nuvarande användning. Salens ursprungliga tegelgolv var mycket söndervittrat och skulle inte ha tålt användning. Som skydd för golvet byggdes därför ett nytt trägolv, och under detta monterades all nödvändig teknisk utrustning. De vittrade valven rengjordes och lämnades orappade. På så sätt ändrades inte salens utseende märkbart.