Media

Vi har sammanställt ett mediepaket om Sveaborg och det statliga ämbetsverk som administrerar fästningen, Förvaltningsnämnden för Sveaborg, på ämbetsverkets webbplats. Där hittar du en bild- och videobank samt grundläggande uppgifter om Sveaborg. Paketet innehåller också anvisningar för filminspelningar. Dessutom ingår kontaktuppgifter för medierna.

Klicka här för att gå till Förvaltningsnämnden för Sveaborgs mediebank.