Festlokaler

Pirunkirkko festsal, max. 120

Pirunkirkko festsal är en stämningsfull festsal för upp till 120 personer. Festsalen delas av en rad valvpelare, och möbleringen består av långa bord och bänkar i grått som passar lokalens karaktär.

  • Är lämplig för: fester, kl. 10-01
  • Personantal: högst 120
  • Priser 2024-2025: sommar fr-lö 1600 € / vinter och andra dagar 11050 €
  • Utrymmen: stor välvd sal, uppvärmningskök, toalettutrymmen, kundförråd
  • Möblering: gråa bord och bänkar, 40 svarta stolar
  • Utrustning: internetförbindelse (WLAN), filmduk, mixerförstärkare, CD-spelare, mikrofon, dataprojector

Sveriges kung Gustaf III lade grundstenen till Kronverket Ehrensvärd år 1775. Byggnationen av flygelbyggnaderna inleddes år 1776. Fram till år 1777 hade man murat byggnadens källarvåning i gråsten samt den norra gaveln och västra sidan. Övriga delar av byggnaden kunde inte muras, eftersom flottans båtskjul ännu fanns på området vid den tiden . Följande år drogs dock byggnadsanslagen in och arbetet kunde fortsätta först år 1785. Då genomfördes byggarbetet i rekordfart, och byggnaden färdigställdes för arméflottans bruk följande år. I början av den ryska tiden fanns en luthersk kyrka i byggnaden.

Byggnaden skadades allvarligt under bombningarna i Krimkriget. Efter kriget revs den översta våningen, och den andra egentliga våningen blev kvar som en fördärvad vind medan en skola verkade i den norra delen av första våningen. Första våningen av toalettbyggnaden restaurerades till ett ortodoxt bönerum.

Under fånglägret åren 1918–1919 fungerade byggnaden som fångkasern nr 3. Så småningom etablerades svenskarnas ”Stora förråd” till mötes- och festlokal. Restaureringen av byggnaden för mötes- och festbruk inleddes år 1992. Då byggdes kabinett i den södra gaveln av första våningen, fönstren reparerades och byggnaden anslöts till fjärrvärmenätet. Åren 1994–1996 byggdes festsalens nya toaletter i den gamla toalettflygeln och festsalen fick också ett eget kök. I rummen i den norra gaveln av festvåningen restaurerades en bostad och två arbetsrum.