Världsarvet

Världsarvslistan

Världsarvslistan innehåller kulturarv, naturarv och kombinationer av dessa. Det finns totalt cirka ett tusen olika världsarvsobjekt i världen. Cirka 80 procent av dessa är kulturarv och 20 procent naturarv. Det finns några tiotals kombinerade världsarvsobjekt.

Man försöker balansera listan så att fler världsarv i underrepresenterade geografiska områden ska tas med.

Om ett världsarvsobjekt hotas av till exempel en väpnad konflikt, naturkatastrof, okontrollerad turism eller byggverksamhet i dess omedelbara närhet, kan det tas upp på listan över hotade världsarv. Om objektet förlorar ett viktigt särdrag utifrån vilket det har tagits upp på listan, kan det tas bort från listan.

Mästerverk eller bevis för en försvunnen kultur

Ett kulturobjekt på världsarvslistan förutsätts vara ett mästerverk skapat av människan eller ett exceptionellt bevis för en existerande eller försvunnen kultur.

Det kan utgöras av en byggnadstyp som representerar en viktig historisk period eller den traditionella bebyggelsen hos en viss kultur. Det kan även vara förknippat med evenemang, levande traditioner, ideologier, religion och trossystem eller konstnärliga eller litterära verk.

Vackert landskap eller livsmiljö för hotade djurarter

Ett naturarv kan vittna om ett viktigt skede i jordens utveckling eller åskådliggöra en pågående ekologisk eller biologisk förändringsprocess. Det kan även vara en livsmiljö för hotade djurarter eller ett exceptionellt vackert landskap.

Kinesiska muren, Grand Canyon och Sveaborg

Kulturobjekt är till exempel Kinesiska muren, Akropolis i Aten samt gamla staden i Tallinn. Naturobjekt utgörs av till exempel Grand Canyon och Galápagosöarna.

I Finland finns sex kulturarvsobjekt och ett naturarvsobjekt.

Kustaanmiekan eteläkärki kesällä lintuperspektiivistä

Varför är Sveaborg en del av världsarvet?

Sveaborg togs upp på världsarvslistan år 1991, för att bevaras för kommande generationer som ett exempel på europeisk befästningsarkitektur från 1700-talet.

Isä ja kaksi poikaa kävelemässä käsi kädessä Kustaanmiekalla.

Alla världsarvsobjekt finns på UNESCOs lista

Det finns över tusen olika världsarvsobjekt i världen. På UNESCOs hemsida kan man bekanta sig med dom alla.