Sevärdheter

Kungsporten

Kungsporten är Sveaborgs kännetecken. Porten byggdes som representationsport för fästningen åren 1753–1754. Porten är byggd på den plats där det fartyg som transporterade Sveriges kung Adolf Fredrik, ankrade då han kom för att bekanta sig med byggarbetet år 1752.

Kungsporten är en port i två våningar med inåtbuktande fasad och en rusticerad port inramad av marmorsten i mitten. Under 1770-talet ändrades fästningsporten till en tvådelad vindbrygga. Framför den anlades en brygga och Kungstrappan i sandsten som hämtats i närheten av Stockholm.

Augustin Ehrensvärds ord till eftervärlden

Portens dekorationer består av våningslister, ovala och runda skjutgluggar samt minnestavlor.

I en av marmortavlorna på porten har fästningens grundare Augustin Ehrensvärd låtit hugga in en berömd text som var avsedd för Finlands folk. Texten lyder: ”Eftervard stå här på egen botn och lita icke på främmande hielp”.

Restaureringsarbeten

kuvitus_kuninkaanportti_ilmastaUnder bombningarna i Krimkriget förstördes Kungsportens brygga och en del av trappan. Porten restaurerades första gången under den finska perioden inför det svenska kungaparets besök år 1925. Därefter har porten restaurerats tre gånger. Det senaste renoveringsarbetet färdigställdes till fästningens 250-årsjubileum år 1998.

Vid Kungsporten kan du se de ståtliga Sverigebåtarna glida förbi i Gustavssvärds sund. Även en del av de internationella kryssningsfartygen passerar Kungsporten på sin väg genom sundet.

Avståndet från huvudbryggan är cirka 1,5 kilometer. Om somrarna stannar vattenbussen vid Kungsportens brygga.