Sevärdheter

Minnesplatsen för krigsfångelägret 1918

I början av självständighetstiden fungerade ett fångläger på Sveaborg mellan den 14 april 1918 och 14 mars 1919.

Efter inbördeskriget fördes sammanlagt 8 000 fångar som var eller som misstänktes vara rödgardister till Sveaborgs fångläger. Var tionde fånge dog av svält och sjukdomar. De som dog på Sveaborgs fångläger fördes till Sandhamn, där de begravdes.

kuvitus_vankileirilahikuvaMinnesplatsen för fånglägret består av två klippor, varav en är naturlig och en är sprängd, samt en rektangel uthuggen i sten. Verket har åstadkommits genom att man har bearbetat och avgränsat miljön. I klippan finns årtalen 1918 och 1919 ingraverade, och inskriptionen nöts av det ständigt strömmande vattnet. På plattan som har fästs på minnesplatsen finns lägrets namn och tidpunkten för händelsen antecknade.

Miljökonstverket har designats av konstnären Marja Kanervo och den avtäcktes den 28 september 2004. Kasinoparken på Stora Svartön valdes till minnesplats eftersom den har ett lugnt läge utanför huvudlederna, avskilt från områdena som användes för fånglägret.

Minnesplatsen ligger nära färjestranden. Avståndet från huvudbryggan till minnesplatsen är cirka 100 meter. Du kommer till Kasinoparken genom att ta vänster från färjan och fortsätta en bit utmed strandvägen utan att svänga in genom den rosa Strandkasernens valv. Minnesplatsen är belägen på högra sidan av vägen. Om somrarna stannar vattenbussen vid Artillerivikens brygga, cirka 500 meter från minnesplatsen.