Puistokummiohjaaja opastaa puistokummia , taustalla Suomenlinnan maisemaa.

Frivilligarbete på Sveaborg

Bli parkfadder på Sveaborg

Nu är det möjligt att göra volontärarbete på världsarvsobjektet via parkfadderverksamheten. Parkfadderverksamheten är volontärarbete som ordnas av Helsingfors stad och utförs i parker fler än en gång under året.

Det förekommer parkfadderverksamhet i Helsingfors olika stadsdelar, också på Sveaborg. Via parkfadderverksamheten har Helsingforsborna möjligheten att ta hand om den historiska sjöfästningen och Unescos världsarvsobjekt

Delta i bevarandet av sjöfästningen

Genom parkfadderverksamheten har du möjligheten att arbeta i kulturlandskapet på Sveaborg. På Sveaborg får parkfaddrarna arbeta bland annat i den historiska Pipers park, Kyrkparken och Kasinoparken.

Omkring en miljon personer från Finland och andra länder besöker Sveaborg årligen. Parkfadderns arbete är synligt för dem som besöker området och hjälper för sin del förvaltningsnämndens anställda i deras arbete. Volontärarbetet har verklig betydelse för bevarandet av det historiska objektet.

Hurdant arbete gör parkfaddrarna på Sveaborg?

På Sveaborg görs volontärarbete till exempel i parker, på stränder och längs huvudlederna. Parkfaddrarna på Sveaborg hjälper till med att underhålla området bland annat genom att plocka skräp, kratta och rensa ogräs och främmande arter. Personer som har specialfärdigheter inom grönvård kan eventuellt erbjudas specialuppgifter.

Lokala parkfadderhandledare ansvarar för verksamhetsstyrningen. Trädgårdsmästare Pauliina Harvikka är parkfadderhandledare på Sveaborg. I sitt arbete ansvarar hon bland annat för ängsområden, gårdar, historiska parker och stenläggningar.

Bli parkfadder

Du kan anmäla dig som parkfadder på Sveaborg i kundtjänsten för Helsingfors stadsmiljösektor, Sörnäsgatan 1, eller genom att kontakta parkfadderverksamhetens ledare

  • Pauliina Harvikka, tel. +358 295 338 312, pauliina.harvikka@suomenlinna.fi

I samband med din anmälan antecknas dina uppgifter i parkfaddersregistret och du får praktiska anvisningar samt parkfaddrarnas egna kalender. I frivilligarbetet får du själv avgöra hur ofta du jobbar. Det önskas ändå att faddrarna anmäler antalet arbetstimmar under året. Kalendern fungerar som timdagbok och anvisningarna till hur arbetstiden anmäls hittar du i parkfadderhandboken. Ifall du har specialkunskaper i trädgårdsskötsel får du gärna berätta om det till parkfadderledarna.

Mer information fås av Förvaltningsnämnden för Sveaborgs landskapsexpert Iina Johansson, tfn +358 295 338 322 eller iina.johansson@suomenlinna.fi.