Vapaaehtoisia töissä ulkona kesällä.

Frivilligarbete på Sveaborg

Lägret World Heritage Volunteers på Sveaborg

På Sveaborg ordnas årligen ett internationellt volontärarbetsläger som ingår i Unescos volontärprogram. Lägret har ordnats på Sveaborg sedan år 2015 och där deltar cirka 15 ungdomar som är intresserade av att skydda kulturarv. Lägret erbjuder deltagarna en möjlighet att få se hurdant arbete man utför på Sveaborg för att bevara och presentera det kulturarv som har utsetts till Unescos världsarvsobjekt.

Lägerdeltagarna hjälper oss att bevara världsarvet

I två veckor arbetar lägerdeltagarna med uppgifter som rör underhåll, skydd och presentation av Sveaborg. Under lägerveckorna får volontärerna bekanta sig med vardagen för dem som bor och arbetar på Sveaborg.

På arbetsförteckningen finns bland annat landskapsvård, underhåll av fästningens konstruktioner, guidning av besökare samt förberedelser som hör samman med aktuella evenemang på Sveaborg. Tack vare lägerdeltagarnas arbetsinsatser har man uppnått viktiga resultat. Bland annat växtlighet omkring befästningsverk och kanonställningar har avlägsnats.

Vem kan delta

Deltagarna är 18–30 år gamla och kommer från flera olika länder. Motsvarande läger som hör samman med Unescos volontärprogram ordnas i tiotals länder runt om i världen. Lägret på Sveaborg är avsett för utländska ungdomar. Finländska ungdomar kan söka till motsvarande volontärläger utomlands som ordnas av Unesco.

Lägrens syfte är att sprida information om världsarvet och erbjuda ungdomar en chans att delta i bevarandet av världsarvet. Medan lägret pågår har volontärerna även möjlighet att bekanta sig med Helsingfors och för många är besöket det första i Norden. Enligt lägerdeltagarnas respons har volontärarbetet och lägerveckorna på Sveaborg varit en positiv upplevelse som även har gett dem glädje och nytta långt in i framtiden.

Lägrets arrangörer

Lägret ordnas av Förvaltningsnämnden för Sveaborg och Allians ungdomsutbyte tillsammans med sina samarbetspartner.

Du får mer information om lägret på Sveaborg av evenemangskoordinator vid Förvaltningsnämnden för Sveaborg, tapahtumat@suomenlinna.fi.

Läs mer om internationella volontärarbetsläger på Unescos världsarvsobjekt.

Läs mer information om Allians ungdomsutbyte.