Trafikförbindelser

Information för grupper

HRT:s turistbiljett kan köpas i förväg åt deltagarna i gruppen. Biljetterna skickas till önskad adress och betalas mot faktura.

Turistbiljettens giltighetstid börjar då biljetten stämplas i läsaren när den första resan inleds. Biljetterna bör beställas i förväg, senast två veckor före resan. Ytterligare information från HRT:s kundservice.

Anvisningar för köp av HRT:s gruppbiljett

I automaten väljer man:

  1. ENKELBILJETT på displayen
  2. Välj BILJETT TILL SVEABORG (vuxen/barn)
  3. I den nedre delen av displayen matar man in GRUPPENS STORLEK i siffror

Därefter fortsätter man på normalt sätt genom att välja betalningssätt och skriva ut biljetterna.

JT-Lines gruppbiljetter

Grupper ombeds meddela när de kommer att ta vattenbussen till Sveaborg för att man ska kunna förbereda sig på ett större antal resenärer på turen i fråga. Ta i beaktande att båten fylls i den ordning resenärerna anländer. Därför rekommenderar vi att grupper är på plats i god tid, men senast 15 minuter innan vattenbussen avgår.

Betalningen sker kontant, med bank- eller kreditkort till biljettförsäljaren ombord eller vid biljettförsäljningen på Salutorget. Betalningen kan också ske mot faktura om man har avtalat om detta i förväg. Då läggs ett faktureringstillägg på 5 euro till det totala biljettpriset. Ytterligare information från JT-Line.