Vapaaehtoisia töissä ulkona kesällä.

Vapaa­ehtoistyö Suomenlinnassa

Vapaa­ehtois­työ­leiri Suomen­linnassa

Suomenlinnassa järjestetään vuosittain Unescon vapaa­ehtois­ohjelmaan kuuluva kansainvälinen vapaaehtoistyöleiri. Leiri on järjestetty Suomenlinnassa vuodesta 2015 alkaen ja sille osallistuu noin 15 kulttuuri­perinnön suojelusta kiinnostunutta nuorta aikuista.

Leiri tarjoaa tilaisuuden nähdä ja kokea, millaista työtä Unescon maailman­perintö­kohteeksi valitussa Suomenlinnassa tehdään kulttuuriperinnön säilyttämiseksi. Leirien tarkoituksena on levittää tietoa maailman­perinnöstä ja tarjota nuorille mahdollisuuksia osallistua maailman­perinnön säilyttämiseen.

Leirin aikana vapaaehtoisilla on myös aikaa tutustua muuhun Helsinkiin ja monelle vierailu on ensikosketus Pohjoismaihin. Leiriläisten palautteiden mukaan vapaaehtoistyö Suomenlinnassa on ollut positiivinen kokemus, josta riittää iloa ja hyötyä myös pitkälle tulevaisuuteen.

Vapaaehtoiset auttavat säilyttämään maailman­perintöä

Leiriläiset työskentelevät kahden viikon ajan Suomenlinnan kunnossa­pitoon, suojeluun ja esittelyyn liittyvissä tehtävissä. Leiriviikkojen aikana vapaaehtoiset tutustuvat linnoituksen asukkaiden ja työntekijöiden arkeen. Työhön kuuluu muun muassa maisemanhoitoa, linnoituksen rakenteiden huoltoa, kävijöiden ohjaamista sekä ajankohtaisiin tapahtumiin liittyviä valmisteluita.

Leiriläisten työpanos on tärkeä. Vapaaehtois­voimin on esimerkiksi puhdistettu linnoitus­laitteita ja tykkiasemia niitä ympäröivästä kasvustosta.

Kuka voi osallistua

Osallistujat ovat noin 18-30-vuotiaita ja tulevat useista maista. Vastaavia Unescon vapaa­ehtois­toimintaan liittyviä leirejä järjestetään kymmenissä maissa ympäri maailmaa. Suomenlinnan leiri on tarkoitettu ulkomaalaisille nuorille. Suomalaiset nuoret voivat hakea vastaaville ulkomailla järjestettäville Unescon vapaaehtois­leireille.

Leirin järjestäjät

Leirin järjestävät Suomenlinnan hoitokunta ja Allianssin nuorisovaihto yhteistyö­kumppaneidensa kanssa. Vuonna 2019 leiri järjestettiin yhteistyössä Rauman kaupungin kanssa ja leiriläiset työskentelevät osan ajasta Vanhassa Raumassa.

Lisätietoja Suomenlinnan leiristä ja muista vapaa­ehtois­työleireistä: