Vapaaehtoisia töissä ulkona kesällä.

Vapaaehtoistyö Suomenlinnassa

Vapaaehtoistyöleiri Suomenlinnassa

Suomenlinnassa järjestetään vuosittain Unescon vapaaehtoisohjelmaan kuuluva kansainvälinen vapaaehtoistyöleiri. Leiri on järjestetty Suomenlinnassa vuodesta 2015 alkaen ja sille osallistuu noin 15 kulttuuriperinnön suojelusta kiinnostunutta nuorta aikuista.

Leiri tarjoaa osallistujilleen tilaisuuden nähdä, millaista työtä Unescon maailmanperintökohteeksi valitussa Suomenlinnassa kulttuuriperinnön säilyttämiseksi ja esittelemiseksi tehdään. Leirien tarkoituksena on levittää tietoa maailmanperinnöstä ja tarjota nuorille mahdollisuuksia osallistua maailmanperinnön säilyttämiseen.

Vapaaehtoiset auttavat säilyttämään maailmanperintöä

Leiriläiset työskentelevät kahden viikon ajan Suomenlinnan kunnossapitoon, suojeluun ja esittelyyn liittyvissä tehtävissä. Leiriviikkojen aikana vapaaehtoiset tutustuvat Suomenlinnan asukkaiden ja työntekijöiden arkeen. Työlistalla on muun muassa maisemanhoitoa, linnoituksen rakenteiden huoltoa, kävijöiden ohjaamista sekä ajankohtaisiin tapahtumiin liittyviä valmisteluita.

Leiriläisten työpanoksella on saatu aikaan merkittäviä saavutuksia. Muun muassa linnoituslaitteita ja tykkiasemia on puhdistettu niitä ympäröivästä kasvustosta.

Kuka voi osallistua

Osallistujat ovat noin 18-30-vuotiaita ja tulevat useista maista. Vastaavia Unescon vapaaehtoistoimintaan liittyviä leirejä järjestetään kymmenissä maissa ympäri maailmaa. Suomenlinnan leiri on tarkoitettu ulkomaalaisille nuorille. Suomalaiset nuoret voivat hakea vastaaville ulkomailla järjestettäville Unescon vapaaehtoisleireille.

Leirin aikana vapaaehtoisilla on myös aikaa tutustua muuhun Helsinkiin ja monelle vierailu on ensikosketus Pohjoismaihin. Leiriläisten palautteiden mukaan vapaaehtoistyö Suomenlinnassa on ollut positiivinen kokemus, josta riittää iloa ja hyötyä myös pitkälle tulevaisuuteen.

Leirin järjestäjät

Leirin järjestävät Suomenlinnan hoitokunta ja Allianssin nuorisovaihto yhteistyökumppaneidensa kanssa. Vuonna 2019 leirin järjestelyissä on mukana myös Rauman kaupunki.

Lisätietoja Suomenlinnan leiristä ja muista vapaaehtoistyöleireistä: