Maailmanperintö

Kestävä matkailu

Unescon maailman­perintö­kohde Suomenlinna on maamme suosituimpia matkailukohteita. Matkailun kasvu maailmalla, Suomessa ja Helsingissä näkyy myös Suomenlinnassa. Suomenlinnan hoitokunta on aktiivinen kumppani verkostoissa, jossa matkailua määritellään ja sitä kehitetään niin lähialuilla Helsingissä kuin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Viimeisen 20 vuoden aikana Suomenlinnan kävijämäärät ovat kasvaneet 600 000 kävijästä miljoonaan kävijään. Samalla kohteen kävijäkunta on kokenut muutoksen. Aluksi kävijät olivat pääosin kesäpäivää linnoituksessa viettäviä kaupunkilaisia, mutta nyt suurin osa kävijöistä on kansainvälisiä.

Merilinnoituksen vetovoima­tekijöitä ovat historia, nähtävyydet ja merellinen ympäristö. Suomenlinnassa yhdistyvät suuret kävijä­määrät, suojelua vaativat kulttuuri­arvot, pääkaupunki­laisten lähivirkistys­tarpeet ja paikallisten asukkaiden arki. Kohteen kulttuurisen, sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen menestyksen turvaamiseksi on osattava hyödyntää kestävän matkailun keinoja.

Kestävällä matkailulla pyritään minimoimaan matkailun negatiiviset vaikutukset ja maksimoimaan sen tuomat positiiviset vaikutukset. Suomenlinnan hoitokunta pyrkii huomioimaan kestävyyden kaikessa toiminnassaan ja kestäviä toimintatapoja edellytetään myös hoitokunnan sidosryhmiltä.

Lue lisää: