Hoito- ja käyttösuunnitelma

Maailmanperintökohdetta restauroi, ylläpitää ja hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Suomenlinnan hoitokunta. Maailmanperintösopimus velvoittaa Suomen valtiota huolehtimaan Suomenlinnan säilymisestä mahdollisimman autenttisena. Maailmanperintökohteen isäntänä hoitokunta kantaa vastuuta linnoituksen ja siihen liittyvien historiallisten ja rakennustaiteellisten arvojen säilyttämisestä myös tuleville sukupolville.

Suojelutyötä ohjaavat hoitosuunnitelma sekä käyttösuunnitelma. Vuonna 2018 laaditaan uusi suunnitelma, yksi Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa luodaan linjat Suomenlinnan tulevaisuudelle.

Uuden hoito- ja käyttösuunnitelman tekeminen

Vuonna 2018 alettiin työstää hoito- ja käyttösuunnitelmaa (HKS), joka on linkki Suomenlinnan hoidon pitkässä ketjussa. HKS-työssä huomioidaan aiemmat Suomenlinnan hoitoa ja käyttöä linjaavat suunnitelmat sekä yhteiskunnan muuttuminen.

Hoito- ja käyttösuunnitelmaa tehdään yhdessä kumppanien kanssa, ja siinä luodaan suuntaviivat Suomenlinnan tulevaisuudelle.

Lue lisää HKS-työstä ja siitä, mihin työ pohjaa. Linkki aukeaa Suomenlinnan hoitokunnan sivustolle uuteen välilehteen.

Vanha hoitosuunnitelma ja käyttösuunnitelma

Suojelutyötä on ohjannut Suomenlinnan hoitosuunnitelma ja siihen kuuluva erillinen toimenpideohjelma, jossa on määritetty suunnitelman konkreettiset toimenpiteet aikatauluineen.