Hoito- ja käyttösuunnitelma

Maailmanperintökohdetta restauroi, ylläpitää ja hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Suomenlinnan hoitokunta. Maailmanperintökohteen isäntänä hoitokunta kantaa vastuuta linnoituksen ja siihen liittyvien historiallisten ja rakennustaiteellisten arvojen säilyttämisestä myös tuleville sukupolville. Suojelutyötä ohjaavat hoitosuunnitelma ja käyttösuunnitelma, jotka yhdistetään vuonna 2018 yhdeksi suunnitelmaksi; Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelmaksi.

Hoitosuunnitelma ohjaa työtä

Suojelutyötä ohjaa Suomenlinnan hoitosuunnitelma, jonka Suomenlinnan hoitokunta on laatinut yhdessä sidosryhmiensä kanssa. Hoitosuunnitelmaan kuuluu erillinen toimenpideohjelma, jossa on määritetty suunnitelman konkreettiset toimenpiteet aikatauluineen.

Avaa hoitosuunnitelman pienempi (3.3 MB) tai isompi (10.8 MB) pdf-versio, ja tutustu myös toimenpideohjelmaan (0.14 MB).

Käyttösuunnitelma takaa kohteen säilymisen

Maailmanperintösopimus velvoittaa Suomen valtiota huolehtimaan Suomenlinnan säilymisestä mahdollisimman autenttisena. Suomenlinnan käyttösuunnitelman lähtökohtana on, että linnoituksen tarkoituksenmukainen käyttö takaa monumentin säilymisen jälkipolville.

Hoitosuunnitelman ja käyttösuunnitelman yhdistäminen

Vuonna 2018 käynnistynyt hoito- ja käyttösuunnitelman (HKS:n) työstäminen on linkki Suomenlinnan hoidon pitkässä ketjussa. HKS-työssä huomioidaan aiemmat Suomenlinnan hoitoa ja käyttöä linjaavat suunnitelmat sekä yhteiskunnan muuttuminen. Hoito- ja käyttösuunnitelmaa tehdään yhdessä kumppanien kanssa, ja siinä luodaan suuntaviivat Suomenlinnan tulevaisuudelle.

Lue lisää HKS-työstä ja osallistu kevään 2018 HKS-työpajoihin.