Kestävä matkailu

Kestävän matkailun strategia

Kestävän matkailun strategia ohjaa Suomenlinnan suojelutyötä. Strategiassa huomioidaan kohteen suojelu ja matkailun kehittäminen. Tavoitteena on tehdä Suomenlinnasta kestävän matkailun mallikohde. Strategia antaa työkalun ja yhteiset suuntaviivat, joiden avulla pidetään huolta maailmanperintöarvon säilymisestä. Suomenlinnan hoitokunta on laatinut strategian yhdessä sidosryhmiensä kanssa. Avaa kestävän matkailun strategia 2021-2023 (pdf).

Ensimmäinen Suomenlinnan kestävän matkailun strategia laadittiin vuosille 2015–2020. Nykyinen strategia on lyhyemmän aikavälin päivitys, joka toimii siltana pandemian jälkeiseen matkailuun maailmanperintökohteessa vuosina 2021–2023.

Kestävän matkailun strategian visio ja painopistealueet kuvitettuna infograafina.

Suomenlinnan ensimmäinen kestävän matkailun strategia laadittiin vuosille 2015-2020. Avaa edellinen kestävän matkailun strategia (pdf).

Ensimmäiseen kestävän matkailun strategiaan kuului erillinen toimenpideohjelma, jossa määriteltiin strategian konkreettiset toimenpiteet aikatauluineen. Avaa toimenpideohjelma (pdf).