Kestävä matkailu

Kestävän matkailun strategia

Suojelutyötä ohjaa kestävän matkailun strategia, jonka Suomenlinnan hoitokunta on laatinut yhdessä sidosryhmiensä kanssa. Strategiassa huomioidaan kohteen suojelu ja matkailun kehittäminen. Tavoitteena on tehdä Suomenlinnasta kestävän matkailun mallikohde. Strategia antaa työkalun ja yhteiset suuntaviivat, joiden avulla pidetään huolta maailmanperintöarvon säilymisestä. Avaa kestävän matkailun strategia (pdf).

Kestävän matkailun strategiaan kuuluu erillinen toimenpideohjelma, jossa on määritetty strategian konkreettiset toimenpiteet aikatauluineen. Toimenpideohjelma kattaa ajanjakson vuodesta 2015 vuoteen 2020. Siirry toimenpideohjelmaan (pdf).