Maailmanperintö

Kohteet maailmalla

Maailman­perintö­luettelossa on kulttuuri­perintö­kohteita, luonnon­perintö­kohteita sekä näiden yhdistelmiä. Kohteita on maailmassa yhteensä yli tuhat: niistä kulttuurikohteita on lähes 80 % ja luontokohteita noin 20 %. Yhdistelmä­kohteita on muutamia kymmeniä. Tutustu maailmanperintöluetteloon Unescon sivuilla.

Luetteloa pyritään tasa­painottamaan siten, että aliedustetuilta maan­tieteellisiltä alueilta saataisiin enemmän kohteita.

Jos maailman­perintö­kohde näyttää olevan uhattuna esimerkiksi aseellisen konfliktin, luonnon­katastrofin, hallitsemattoman matkailun tai kohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä tapahtuvan rakentamisen vuoksi, se voidaan sisällyttää uhanalaisen maailman­perinnön luetteloon. Mikäli kohde menettää jonkin keskeisen ominais­piirteensä, jonka perusteella se on luetteloon valittu, se voidaan poistaa luettelosta.

Mestari­teoksia ja todisteita hävinneestä kulttuurista

Maailman­perintö­luettelon kulttuurikohteilta edellytetään, että ne ovat inhimillisen luovuuden mestariteoksia tai poikkeuksellisen merkittäviä todisteita olemassa olevasta tai jo hävinneestä kulttuurista.

Ne voivat edustaa merkittävän historiallisen aikakauden rakennus­tyyppejä tai kuvastaa tietyn kulttuurin perinteistä asutusta. Ne voivat myös liittyä tapahtumiin, eläviin perinteisiin, aatteisiin, uskontoihin ja uskomuksiin tai taiteellisiin ja kirjallisiin teoksiin.

Kaunis maisema tai uhanalaisen lajin koti

Luonnon­perintö­kohteet kertovat maapallon historian tärkeästä kehitysvaiheesta tai ovat esimerkkejä käynnissä olevasta ekologisesta tai biologisesta muutoksesta. Ne voivat edustaa poikkeuksellisen kaunista maisemaa tai olla uhanalaisen eläinlajin asuinpaikkoja.

Kiinan muuri, Grand Canyon ja Suomenlinna

Kulttuuri­perintö­kohteita ovat esimerkiksi Kiinan muuri, Ateenan Akropolis sekä Tallinnan vanha kaupunki. Luonnon­perintö­kohteita ovat muun muassa Grand Canyon ja Galápagossaaret.

Suomessa on yksi luonnon­perintö­kohde ja kuusi kulttuuri­perintö­kohdetta, joista yksi on Suomenlinna. Tutustu Suomen kohteisiin.

Kustaanmiekan eteläkärki kesällä lintuperspektiivistä

Mikä tekee Suomenlinnasta maailmanperintöä?

Suomenlinnan linnoitus liitettiin vuonna 1991 Unescon maailmanperintö­luetteloon ainutlaatuisena sotilasarkkitehtuurin muistomerkkinä.

Isä ja kaksi poikaa kävelemässä käsi kädessä Kustaanmiekalla.

Unescon maailmanperintö­luettelo

Maailmanperintö­kohteita on yli tuhat ympäri maailmaa. Unescon sivuilla voit tutustua maailmanperintöluettelon kaikkiin kohteisiin.