Maailmanperintö

Kohteet maailmalla

Maailmanperintöluettelossa on kulttuuriperintökohteita, luonnonperintökohteita sekä näiden yhdistelmiä. Kohteita on maailmassa yhteensä yli tuhat: niistä kulttuurikohteita on lähes 80 % ja luontokohteita noin 20 %. Yhdistelmäkohteita on muutamia kymmeniä. Tutustu maailmanperintöluetteloon Unescon sivuilla.

Luetteloa pyritään tasapainottamaan siten, että aliedustetuilta maantieteellisiltä alueilta saataisiin enemmän kohteita.

Jos maailmanperintökohde näyttää olevan uhattuna esimerkiksi aseellisen konfliktin, luonnonkatastrofin, hallitsemattoman matkailun tai kohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä tapahtuvan rakentamisen vuoksi, se voidaan sisällyttää uhanalaisen maailmanperinnön luetteloon. Mikäli kohde menettää jonkin keskeisen ominaispiirteensä, jonka perusteella se on luetteloon valittu, se voidaan poistaa luettelosta.

Mestariteoksia ja todisteita hävinneestä kulttuurista

Maailmanperintöluettelon kulttuurikohteilta edellytetään, että ne ovat inhimillisen luovuuden mestariteoksia tai poikkeuksellisen merkittäviä todisteita olemassa olevasta tai jo hävinneestä kulttuurista.

Ne voivat edustaa merkittävän historiallisen aikakauden rakennustyyppejä tai kuvastaa tietyn kulttuurin perinteistä asutusta. Ne voivat myös liittyä tapahtumiin, eläviin perinteisiin, aatteisiin, uskontoihin ja uskomuksiin tai taiteellisiin ja kirjallisiin teoksiin.

Kaunis maisema tai uhanalaisen lajin koti

Luonnonperintökohteet kertovat maapallon historian tärkeästä kehitysvaiheesta tai ovat esimerkkejä käynnissä olevasta ekologisesta tai biologisesta muutoksesta. Ne voivat edustaa poikkeuksellisen kaunista maisemaa tai olla uhanalaisen eläinlajin asuinpaikkoja.

Kiinan muuri, Grand Canyon ja Suomenlinna

Kulttuuriperintökohteita ovat esimerkiksi Kiinan muuri, Ateenan Akropolis sekä Tallinnan vanha kaupunki. Luonnonperintökohteita ovat muun muassa Grand Canyon ja Galápagossaaret.

Suomessa on yksi luonnonperintökohde ja kuusi kulttuuriperintökohdetta, joista yksi on Suomenlinna. Tutustu Suomen kohteisiin.

Kustaanmiekan eteläkärki kesällä lintuperspektiivistä

Mikä tekee Suomenlinnasta maailmanperintöä?

Suomenlinnan linnoitus liitettiin vuonna 1991 Unescon maailmanperintö­luetteloon ainutlaatuisena sotilasarkkitehtuurin muistomerkkinä.

Isä ja kaksi poikaa kävelemässä käsi kädessä Kustaanmiekalla.

Unescon maailmanperintö­luettelo

Maailmanperintö­kohteita on yli tuhat ympäri maailmaa. Unescon sivuilla voit tutustua maailmanperintöluettelon kaikkiin kohteisiin.