Viaporin Kekri 2020

Viaporin Kekri – tips till deltagarna

Sveaborgs aktörer vill ordna ett Viaporin Kekri som är tryggt för alla.

Programmet som består av många små föreställningar är utspritt på ett brett område på Sveaborg. Så många program som möjligt kan bokas på förhand – bekanta dig med programmet och planera din egen rundvandring på förhand. Boka din plats på förhand till de evenemang där du vill försäkra din plats. Även restaurangerna tar emot bordsreservationer.

  1. Kom på plats endast om du är frisk. Om du har influensasymptom eller om du har träffat insjuknade eller exponerade människor, delta inte i evenemanget!
  2. Tvätta händerna flitigt.
  3. Använd handsprit.
  4. Nys i en näsduk eller i ärmen.
  5. Håll tillräckligt säkerhetsavstånd till andra människor.
  6. Vi rekommenderar att man alltid använder ansiktsmask i kollektivtrafiken samt i offentliga inomhusutrymmen, på guidade turer och på alla tillfällen, där man inte kan hålla 1-2 meters avstånd till andra.

Resan till Sveaborg sker med båt. Färjan trafikerar från Salutorget till Sveaborg. Därtill trafikerar en vattenbuss på Viaporin Kekri till Sveaborg.

Rör dig försiktigt! Fästningskonstruktioner, murar och vallar är flera kilometer långa och huvudsakligen utan stängsel. Besökarna rör sig vid fästningen på eget ansvar och måste iaktta särskild försiktighet.

Vi rekommenderar kortbetalning! Det finns ingen baonkomat på Sveaborg. Vänligen betala med kort eller ta med kontanter innan du reser till Sveaborg.

Turistinformation hjälper till! Sveaborgs turistinformation har öppet under Viaporin Kekri från 10 till 20 och betjänar besökarna i den rosa Strandkasernen alldeles intill bryggan för HRT:s färjor.

Vill du ge oss feedback? Vänligen skicka e-post till tapahtumat(a)suomenlinna.fi och vi återkommer.