Kävijöitä Kustaanmiekan valleilla iltahämärässä.

Ohjeet

Ohjeet kuvausryhmille

Suomenlinna on Unescon maailmanperintö­kohde, jossa toimii myös useita viranomaistahoja. Suomenlinnassa kuvauksia suunnittelevien tulee ottaa huomioon Suomenlinnan erityispiirre historiallisena merilinnoituksena, asuinpaikkana ja monien erilaisten kävijöiden ja käyttäjien kohteena.

Jotta linnoitus ja sen arvokas luonto säilyvät, eikä kuvaaminen häiritse linnoituksen asukkaita tai kävijöitä, olemme koonneet ohjeistuksen kuvausryhmille. Toimithan kuvauksia suunnitellessa niin kuin toivoisit muiden toimivan, jotta kaikki Suomenlinnan kävijät saavat nauttia miellyttävästä vierailusta.

Suomenlinnan huoltotunneliin ei luovuteta kuvauslupia missään olosuhteissa. Kaupunki-infran Suomenlinnaan tuova tunneli on tarkoitettu ainoastaan tunnelin tekniseen huoltoon sekä Suomenlinnan pelastusajoihin. Tunnelissa kuljetaan vain ehdottomasti tarpeellisissa tapauksissa eikä mediaa tai suurta yleisöä päästetä tunneliin. Suomenlinnan hoitokunnan viestintä toimittaa tarpeen tullen tunnelia esittelevää kuva- ja videomateriaalia.

Ulkoalueilla saa kuvata, jos

 • et käytä dronea kuvauksissa
 • kuvausten vuoksi ei tarvitse sulkea mitään alueita
 • kuvaukset järjestetään klo 7-22
 • toimii muinaismuistolain mukaisesti, linnoituksen maaperää, rakenteita tai luontoa vahingoittamatta
 • pitää tiet ja kulkuväylät esteettöminä; ne ovat myös pelastusteitä
 • ei häiritse linnoituksen tavallista toimintaa tai tapahtumia
 • kunnioittaa asukkaiden kotirauhaa
 • kunnioittaa yksityisyydensuojaa eikä kuvaa pihapiirejä
 • ei kuvaa viranomaisten, Puolustusvoimien tai teollisen toiminnan, kuten työmaiden tai kuivatelakan, toiminta-alueilla
 • ei käytä raskasta kuvauskalustoa, kuten ratoja tai kraanoja
 • ei käytä avotulta, ampuma-aseita, räjähteitä
 • ei tarvitse kuvausten takia erityisjärjestelyitä, kuten sosiaalitiloja, sähköjä tms.

Noudata

Kuvaaminen sisätiloissa

Tärkeää tietoa turvallisuudesta

 • Kuvausryhmät liikkuvat omalla vastuullaan.
 • Kuvausryhmien tulee huomioida oma ja muiden turvallisuus.
 • Linnoitusrakenteet, muurit ja vallit ovat monin paikoin aitaamattomia.
 • Yllättävissäkin paikoissa voi olla putoamisvaara.
 • Erityisesti talvisin linnoituksessa on paikoin liukasta.
 • Alukset aiheuttavat voimakkaita virtauksia merellä. Rannoilla liikuttaessa kannattaa seurata meriliikennettä.

Milloin tarvitaan kuvauslupa

Kaupallisiin tarkoituksiin järjestettävistä kuvauksista, kuten mainoskuvauksista tai kaupalliseen levitykseen tähtäävistä tuotannoista tulee aina jättää kuvauslupahakemus.

Kuvaukset, jotka poikkeavat yllä kerrotuista kriteereistä, ovat mahdollisia vain poikkeustapauksissa. Näissä tapauksissa lupaa haetaan Suomenlinnan hoitokunnalta ja/tai ilmakuvauksissa muulta kuvausaluetta hallinnoivalta viranomaiselta, joka myöntää tai epää luvan tapauskohtaisesti.

Hae lupaa kuvauksille täyttämällä tästä linkistä aukeava lomake. Täytäthän kaikki kohdat ja annat mahdollisimman tarkat tiedot. Tämä nopeuttaa käsittelyä.

 • Yhteyttä tulee ottaa vähintään 30 vrk ennen suunniteltuja kuvauksia.
 • Suomenlinnan hoitokunnalle saapuneet lupahakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Päätös annetaan viimeistään kahden viikon kuluttua lomakkeen saapumisesta tai siitä ajankohdasta, jolloin tarvitut lisätiedot on saatu. Huomaathan, että kesäkaudella lupien käsittely saattaa kestää pidempään lomakauden vuoksi.
 • Luvan saaneille Suomenlinnan hoitokunta tarjoaa esimerkiksi tietoja siitä, miten linnoituksessa toimitaan sitä vahingoittamatta ja maailmanperintö­arvoa kunnioittaen sekä miten kuvausaikataulut sovitetaan linnoituksen muuhun toimintaan (työmaat, tapahtumat, muut kuvaukset).

Menestystä kuvausten suunnitteluun!

 • Kesäviikonloppuisin sekä kevään ja kesän aurinkoisina päivinä linnoituksessa on paljon kävijöitä, jolloin rauhallista paikkaa kuvauksille on vaikea löytää. Voisiko kuvaukset järjestää muina vuoden- tai vuorokauden aikoina?
 • Suomenlinnaa kehitetään autottomana alueena, järjestäthän kuvaukset ilman moottoriajoneuvoja.
 • Kunnioita kaikkia kävijöitä ja yhteistä maailmanperintöä.
 • Ota huomioon ohjeet ja kieltoalueet dronella kuvaamiseen.
 • Käytä paikallisia palveluita kuten kahviloita ja ravintoloita kuvauspäivän aikana.
 • Pihat ja yksityisalueet
 • Kuivatelakan alue, joka on teollisen toiminnan aluetta sekä viranomaisalueet, missä liikkuminen on kielletty.
 • Kuninkaanportti; kansallisesti arvokas monumentti, jota tulee kunnioittaa; kohde on myös suosituimpia kävijäkohteita, jonne on oltava kaikilla vapaa kulku
 • Merisotakoulun alue Pikku Mustalla viranomaissyistä
 • Länsi-Musta on asuinaluetta
 • Ruutikellareiden päälliset turvallisuussyistä ja niiden herkän arkkitehtuurin suojelemiseksi
 • Suuri linnanpiha ja Ehrensvärdin hauta; kunnioita hautarauhaa; kohde on myös suosituimpia kävijäkohteita, jonne on oltava kaikilla vapaa kulku
 • Vankileirien muistopaikka; pyydetään rauhoittamaan kuvauksilta Suomenlinnassa vuonna 1918-1919 vankileireillä olleiden ihmisten muiston kunnioittamiseksi
 • Tyypillisimmät vihkialueet. Avaa kartta vihkialueista tästä (pdf).