Suomen kohteet

Suomessa on seitsemän maailmanperintökohdetta: Suomenlinnan lisäksi Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Sammallahdenmäen pronssikautinen hautaröykkiöalue, Struven ketju sekä Merenkurkun saaristo.

Näistä Merenkurkun saaristo on ainoa luonnonperintökohde, kaikki muut kuuluvat kulttuuriperintökohteisiin.

Suomen muut maailmanperintökohteet

Vanha Rauma

Vanha Rauma on Pohjoismaiden laajin yhtenäisenä säilynyt puukaupunkialue. Se on yhä kaupungin sydän, jossa asutaan, eletään, käydään kauppaa, työskennellään ja harrastetaan ympäri vuoden historiallisessa ympäristössä. Vanha Rauma liitettiin maailmanperintöluetteloon vuonna 1991.

Petäjäveden vanha kirkko

Petäjäveden vanha kirkko on pohjoisen puuarkkitehtuurin muistomerkki. Vuosina 1763–1765 rakennettu kirkko edustaa pohjoismaista, luterilaista kirkkoarkkitehtuuria ja hirsirakentamistaidon pitkää perinnettä. Petäjäveden kirkko merkittiin maailmanperintöluetteloon vuonna 1994.

Verlan puuhiomo ja pahvitehdas

Verla on ainutlaatuinen ja eheä tehdaskokonaisuus Suomen metsäteollisuuden varhaisvuosilta. Kokonaisuutta täydentävät voimalaitokset ja työväen asunnot. Vastaavista teollisuusyhdyskunnista vain muutama on säilynyt meidän päiviimme asti. Verla on ollut maailmanperintöluettelossa vuodesta 1996.

Sammallahdenmäen pronssikautinen hautaröykkiöalue

Sammallahdenmäki on muinaisjäännösalue, joka kertoo skandinaavisella pronssikaudella ja varhaisella rautakaudella eläneen yhteisön uskonnosta ja hautaustavoista Länsi-Suomessa. Sammallahdenmäki merkittiin maailmanperintöluetteloon vuonna 1999 Suomen ensimmäisenä arkeologisena kohteena.

Struven ketju

Struven kolmiomittausketju edustaa maailmanperintöluettelossa tieteen ja tekniikan historiaa. Mittauksen avulla selvitettiin 1800-luvulla maapallon kokoa ja muotoa. Ketju koostuu kymmenen valtion alueella sijaitsevista mittauspisteistä, joista kuusi sijaitsee Suomessa. Maailmanperintöluettelossa Struven ketju on ollut vuodesta 2005 lähtien.

Merenkurkun saaristo

Merenkurkun saaristo ja Höga Kusten Ruotsin puolella muodostavat geologisen kokonaisuuden, jossa viime jääkauden aiheuttama maankohoamisilmiö on nähtävissä ainutlaatuisella tavalla. Merenkurkun saaristo otettiin maailmanperintöluetteloon Suomen ensimmäisenä luonnonperintökohteena vuonna 2006.

Lisätietoa

Suomen maailmanperintökohteista löytyy tietoa Museoviraston ja opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta. Myös ICOMOSin sivustoon kannattaa tutustua.

Suomen kohteilla on yhteinen esite, josta voi lukea kohteiden lyhyet esittelyt.

Kulttuuriperintökasvatuksen seura on tuottanut Operaatio maailmanperintö -nimisen yhteistoiminnallisen oppimispelin. Peli on suunnattu yli 12-vuotiaille ja se tutustuttaa pelaajat Suomen maailmanperintökohteisiin.