Maailmanperintö

Suomen kohteet

Suomessa on seitsemän maailmanperintökohdetta: Suomenlinnan lisäksi Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Sammallahdenmäen pronssikautinen hautaröykkiöalue, Struven ketju sekä Merenkurkun saaristo.

Näistä Merenkurkun saaristo on ainoa luonnonperintökohde, kaikki muut kuuluvat kulttuuriperintökohteisiin.

Suomen muut maailmanperintökohteet

Vanha Rauma

Vanha Rauma on Pohjoismaiden laajin yhtenäisenä säilynyt puukaupunkialue. Se on yhä kaupungin sydän, jossa asutaan, eletään, käydään kauppaa, työskennellään ja harrastetaan ympäri vuoden historiallisessa ympäristössä. Vanha Rauma liitettiin maailmanperintöluetteloon vuonna 1991. Lue lisää Vanhan Rauman verkkosivuilta.

Petäjäveden vanha kirkko

Petäjäveden vanha kirkko on pohjoisen puuarkkitehtuurin muistomerkki. Vuosina 1763–1765 rakennettu kirkko edustaa pohjoismaista, luterilaista kirkkoarkkitehtuuria ja hirsirakentamistaidon pitkää perinnettä. Petäjäveden kirkko merkittiin maailmanperintöluetteloon vuonna 1994. Lue lisää Petäjäveden vanhan kirkon verkkosivuilta.

Verlan puuhiomo ja pahvitehdas

Verla on ainutlaatuinen ja eheä tehdaskokonaisuus Suomen metsäteollisuuden varhaisvuosilta. Kokonaisuutta täydentävät voimalaitokset ja työväen asunnot. Vastaavista teollisuusyhdyskunnista vain muutama on säilynyt meidän päiviimme asti. Verla on ollut maailmanperintöluettelossa vuodesta 1996. Lue lisää Verlan sivuilta.

Sammallahdenmäen pronssikautinen hautaröykkiöalue

Sammallahdenmäki on muinaisjäännösalue, joka kertoo skandinaavisella pronssikaudella ja varhaisella rautakaudella eläneen yhteisön uskonnosta ja hautaustavoista Länsi-Suomessa. Sammallahdenmäki merkittiin maailmanperintöluetteloon vuonna 1999 Suomen ensimmäisenä arkeologisena kohteena. Lue lisää Sammallahdenmäen verkkosivuilta.

Struven ketju

Struven kolmiomittausketju edustaa maailmanperintöluettelossa tieteen ja tekniikan historiaa. Mittauksen avulla selvitettiin 1800-luvulla maapallon kokoa ja muotoa. Ketju koostuu kymmenen valtion alueella sijaitsevista mittauspisteistä, joista kuusi sijaitsee Suomessa. Maailmanperintöluettelossa Struven ketju on ollut vuodesta 2005 lähtien. Lue lisää Struven ketjun verkkosivuilta.

Merenkurkun saaristo

Merenkurkun saaristo ja Höga Kusten Ruotsin puolella muodostavat geologisen kokonaisuuden, jossa viime jääkauden aiheuttama maankohoamisilmiö on nähtävissä ainutlaatuisella tavalla. Merenkurkun saaristo otettiin maailmanperintöluetteloon Suomen ensimmäisenä luonnonperintökohteena vuonna 2006. Lue lisää Merenkurkun verkkosivuilta.

Maailmanperintöön liittyvää materiaalia

Kulttuuriperintökasvatuksen seura on tuottanut Operaatio maailmanperintö -nimisen yhteistoiminnallisen oppimispelin. Peli on suunnattu yli 12-vuotiaille ja se tutustuttaa pelaajat Suomen maailmanperintökohteisiin. Vieraile Operaatio maailmanperintö -pelin verkkosivuilla.

Maailmanperintökohteissa kiertävä Yhteinen maailmanperintömme -näyttely on nyt myös verkkonäyttelynä. Näyttely toimii hyvin esimerkiksi ennakkoperehtymisenä ennen vierailua kohteessa niin yksittäiselle matkailijalle kuin koululaisryhmälle tai perheelle. Sivustolta löytyy tehtäväpaketti ja mallivastaukset. Tutustu Yhteinen maailmanperintömme -verkkonäyttelyyn.

Lisätietoa maailmanperinnöstä

Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys

Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys ry perustettiin vuonna 2016. Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen maailmanperintökohteiden yhteistyön kehittäminen ja niiden vaikuttavuuden lisääminen. Yhdistys edustaa Suomen kohteita kansallisella, pohjoismaisella ja muulla kansainvälisellä tasolla. Tavoitteena on kasvattaa kohteiden osaamista ja voimavaroja yhteistyön kautta.

Suomen kohteiden yhteisestä esitteestä voi lukea kohteiden lyhyet esittelyt. Avaa esite tästä (pdf).

Suomen maailmanperintökohteiden verkkosivut

Kohteiden yhteisiltä sivuilta saa lisätietoa Suomen maailmanperintökohteista sekä Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen toiminnasta.

Seuraa Suomen maailmanperintökohteiden Facebook-sivuja

Kohteiden yhteisiltä Facebook-sivuilta saa ajankohtaista tietoa Suomen maailmanperintökohteista sekä Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen toiminnasta.