Suomenlinnan alue

Veden­alainen Suomenlinna

Vedenalainen kulttuurimaisema ja kulttuuriperintö ovat oleellinen osa merilinnoitusta. Ihmisen toiminnasta syntyneitä veden alla sijaitsevia jäännöksiä nimitetään veden­alaiseksi kulttuuri­perinnöksi. Vedenalainen kulttuuri­perintö on kaikkea sitä, mitä ihmiset ovat meren pohjaan toimillaan aiheuttaneet, rakentaneet tai hukanneet. Yhdessä vedenalaisen luonnon­ympäristön kanssa jäännökset muodostavat vedenalaisen kulttuuri­maiseman.

Suomenlinnan vedenalainen kulttuuri­perintö

Vuonna 1748 perustettuun linnoitukseen ja sitä ympäröivälle vesialueelle on kertynyt runsaasti jälkiä ihmisen toiminnasta. Kylmä ja vähäsuolainen Itämeri on säilönyt Suomenlinnan vesialueille päätyneen tavaran kotitalous­jätteestä ammuksiin, hylyistä potku­kelkkoihin ja polku­pyöristä massiivisiin vedenalaisiin pato­rakenteisiin.

Suomenlinnan ympäristön vesialueilla sijaitsee laivanhylkyjä, joista vanhin on ajoitettu jo 1600-luvulle. Pääosa muinais­jäännöksistä on puulaivojen hylkyjä, mutta myös metalli­runkoisia on useampia. Linnoitus on historiansa aikana vaihtanut isäntää kahteen kertaan, ja samalla muistitieto ja arkisto­aineisto vedenalaisesta maisemasta on kadonnut. Tämän vuoksi veden alla säilynyt arkeologinen hylkyaineisto on arvokas väylä menneisyyteen.

Tykistö­lahdella veden pinnan alla sijaitsee maailman suurin vedenalainen hirsiarkku­pato, jolla on leveyttä 100 metriä ja korkeutta 12 metriä. Padon tarkoituksena oli suojata korjaustelakka-allasta, jota Venäjän Itämeren laivasto suunnitteli Suomenlinnaan. Suomen itsenäistyttyä vuonna 1917 hanke ei koskaan toteutunut, vaan pato jäi merenpohjaan.

Suomenlinnassa järjestetään toisinaan vedenalaiseen kulttuuri­perintöön liittyviä seminaareja ja luentoja, joista ilmoitetaan tapahtuma­kalenterissa. Siirry kalenteriin. YouTubesta voi katsoa lokakuussa 2021 järjestetyn englanninkielisen luennon. Siirry YouTubeen.

Meriarkeologeja työssä Suomenlinnan Tykistölahdella.

Kuva: Minna Koivikko Museovirasto

Vedenalaisen kulttuuri­perinnön suojelu

Museovirasto vastaa Suomessa vedenalaisten muinais­jäännösten suojelusta yhteistyössä Merivartioston kanssa. Muinais­muistolaki suojaa myös vedenalaisia muinaisjäännöksiä, ja vanhat laivanhylyt on rauhoitettu iän perusteella. Museoviraston ylläpitämässä muinaisjäännös­rekisterissä on tiedot yli 2000 vedenalais­löydöstä, joista noin 800 on rauhoitettuja muinaisjäännöksiä. Tiedot löytyvät Kulttuuriympäristö­palveluiden kyppi.fi portaalista. Siirry portaaliin.

Meriarkeologit tutkivat vedenalaista maailmaa ja välittävät tietoa pinnan alta. Suomenlinnan vedenalaisen kulttuuri­perinnön tutkimuksen juuret ulottuvat 1970-luvulle, jolloin elettiin vedenalais­tutkimuksessa nousukautta. Museoviraston arkistoon on kertynyt vuosien varrella huomattava aineisto monimuotoisesta maisemasta, joka on täynnä ihmisen toiminnan jälkiä. Siirry lukemaan lisää vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä Museoviraston sivuille.

Lue lisää

Linkit avautuvat uusiin välilehtiin.