Ruotsalainen kausi

Pää- ja ulkolinnoitukset

Lopullisen suunnitelman mukaan linnoitus jakaantui kahteen osaan: varsinaiseen päälinnoitukseen, jonka piiriin kuuluivat Susisaari ja Iso-Mustasaari, sekä sitä ympäröiviin ulkolinnoituksiin, jotka olivat Kustaanmiekka, Länsi-Mustasaari, Pikku-Mustasaari, Särkkä ja Vallisaaren vahvistettu raveliini.

Ulkolinnoitusten tehtävänä oli sotalaivaston ja armeijan laivaston toiminnalle tärkeiden Kustaanmiekan ja Särkän salmien sulkeminen ja päälinnoituksen suojaaminen. Päälinnoituksen tärkein tehtävä oli suojata kuivatelakkaa ja siellä armeijan laivaston Suomen eskaaderia (suurehko laivaston yksikkö). Laivasto varustettiin keväällä purjehduksia varten telakalla, ja laivat talvehtivat linnoituksen suojissa.

Päälinnoituksesta erottui vielä sisälinna, jonka muodostivat bastionit Palmstjerna, Ekeblad, Seth, Hjärne, Hamiltonin kavaljeeri, Fersenin tenalji ja Höpkenin bastioni. Sisälinnaa joka puolelta ympäröivä toinen puolustusvyöhyke, ulkolinna, käsitti kymmenen ympäröivää bastionia sekä muita linnoituslaitteita.