Hinnat, ehdot ja luvat

Näiltä sivuilta löydät tilojen hinnat sekä hintoihin ja vuokraukseen liittyviä ehtoja ja ohjeita.

Alustava varaus on voimassa kaksi viikkoa, jonka jälkeen varaus tulee vahvistaa. Kun olet vahvistanut varauksen meille, lähetämme laskun varausmaksusta postitse. Varausmaksussa on maksuaikaa 14 päivää. Lähetämme erikseen loppulaskun noin kuukautta ennen tilaisuutta. Loppulaskun mukana laskutetaan myös lisämaksulliset palvelut, kuten kalusteiden muotoonlaitto sekä Tenalji von Fersenin flyygelin käyttö. Hinnat sisältävät tilan ja sen varusteiden käytön varauspäivänä, kokoustiloissa klo 8–20/8–13/15–20 ja juhlatiloissa klo 10–01. Lisätietoja vuokra-ajoista alempana.

Tilojemme vuokraan ei liity ulkotiloja. Suomenlinnassa kaikki ulkona tapahtuva toiminta on luvanvaraista. Tämän takia esimerkiksi ulkona tapahtuvaa vihkimistä tai maljojen nostoa varten tilaisuuden järjestäjä tarvitsee Suomenlinnan hoitokunnan myöntämän luvan.

Tilaisuuden järjestäjän kannattaa huomioida, että Suomenlinna on sekä elävä kaupunginosa asukkaineen ja tapahtumineen että suosittu nähtävyys sesonkiajan matkailijoineen. Ulkoalueita ei rajata asiakkaan yksityiseen käyttöön.

Varausehdot ja -ohjeet

Suomenlinna merkittävänä rakennusmonumenttina ja ainutlaatuisena ympäristönä tarjoaa mieleenpainuvat puitteet kokouksille ja juhlille. Tilaisuutenne onnistumisen, asukkaiden rauhan ja vierailijoiden viihtyvyyden sekä turvallisuuden lisäämiseksi on tilojen vuokraajille tehty seuraavat varausehdot ja ohjeet.

Yleinen vastuu

Suomenlinnan hoitokunta vuokraa ainoastaan tilan. Asiakas vastaa itse esimerkiksi pitopalvelun järjestämisestä.

Suomenlinnan hoitokunnan vastuu tilavuokranantajana asiakkaalle aiheutuvista henkilövahingoista tai muulle irtaimelle omaisuudelle aiheutuneista vahingoista määräytyy yleisten vahingonkorvausta koskevien periaatteiden mukaisesti.

Asiakas on vastuussa vahingosta, jonka hän tai hänen vieraansa aiheuttavat henkilöille, rakennuksille, huonekaluille tai vuokratun kokous-/juhlatilan muille varusteille.

Asiakas on vastuussa tilaisuuden osanottajien turvallisuudesta ja järjestyksenpidosta hänen käyttöönsä vuokratuissa tiloissa, niihin liittyvillä kulkureiteillä sekä ulkoalueilla. Jokaisessa tilassa on tilakohtainen poistumiskartta, johon tilan vuokraajan tulee tutustua.

Asiakkaan tulee huolehtia, että hänellä on kaikki tilaisuuden luonteen vaatimat viranomaisluvat, ja että tilaisuudesta on ilmoitettu etukäteen poliisille/pelastusviranomaisille tilaisuuden luonteen näin vaatiessa. http://www.poliisi.fi/luvat/muut_lupa_ja_ilmoitusasiat/ilmoitus_alkoholitarjoilusta

Tupakointi on sallittu vain ulkona.

Asiakkaan rikkoessa ohjeissa ja ehdoissa mainittuja vuokrausehtoja, on Suomenlinnan hoitokunnalla oikeus laskuttaa asiakasta jälkikäteen sopimusrikosta. Sopimusrikoksi lasketaan muun muassa vuokra-aikojen ylitys, sekä huoltomiehen/vartijan hälytyskäynti asiakkaan aiheuttamassa häiriötilanteessa.

Mahdolliset riita- ja vahingonkorvausasiat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Peruutusehdot

Suomenlinnan hoitokunnalla on oikeus perua varaus, mikäli maksua ei ole kokonaisuudessaan maksettu eräpäivään mennessä.

Varausmaksu laskutetaan varauksen vahvistuksen jälkeen. Loppumaksu erääntyy noin kuukautta ennen tilaisuutta.

Mikäli asiakas peruu varauksen vähintään kuukautta ennen tilaisuutta, palautetaan maksettu loppumaksu vähennettynä 34 euron toimistokuluilla. Mikäli asiakas peruu varauksen vähintään kuusi kuukautta ennen tilaisuutta, palautetaan varausmaksusta 50 %. Tämän jälkeen tapahtuvissa peruutuksissa varausmaksua ei palauteta.

Tilaisuuden vuokra-aika

Vuokra-aika on kokoustiloissa koko päivän varauksissa klo 8–20, puolipäivävarauksissa klo 8-13 tai klo 15-20, ja juhlatiloissa klo 10–01. Hälytykset kytkeytyvät päälle automaattisesti näiden aikojen mukaan, paitsi juhlatiloissa hälytykset kytkeytyvät päälle klo 02. Tilaisuuden valmistelu ja tilan tyhjentäminen tulee tapahtua vuokra-ajan puitteissa. Viimeinen lautta Suomenlinnasta lähtee klo 02, jolloin juhlatilojen tulee viimeistään olla tyhjänä. Tiloissa ei saa yöpyä.

Kovaäänisen musiikin tulee loppua Pirunkirkon, Tenalji von Fersenin ja Myllysalin juhlatiloissa klo 24 ja Ruutikellarissa klo 01. Tenalji von Fersenissä ovet ja ikkunat tulee sulkea klo 22.

Kaikki tästä poikkeavat ajat sekä kokoustilojen puolipäivävarauksiin ostettavat lisätunnit tulee sopia erikseen kokous- ja juhlatilojen myyntipalvelun kanssa. Muilla henkilöillä ei ole oikeutta vuokra-aikojen muutoksiin.

Avaimet

Osa vuokratilojen lukoista on mekaanisia ja osa sähköisiä. Vuokraajan tulee sopia avaimien noudosta/koodin saannista Suomenlinnan hoitokunnan kokous- ja juhlatilojen myyntipalvelun kanssa noin viikkoa ennen tilaisuutta. Avain palautetaan joko tilassa olevaan harmaaseen avainlaatikkoon tai Rantakasarmissa sijaitsevaan matkailuneuvontaan sen aukioloaikoina. Vuokraaja on velvollinen lukitsemaan vuokraamansa tilan ulko-ovet lähtiessään ja sulkemaan ikkunat. Veloitamme kadonneista avaimista aiheutuneet kustannukset (kuten lukkojen vaihdot, uudelleen sarjoitus) tilan vuokraajalta.

Tilan varusteet

Tilojen varusteista on internet-sivuilla erillinen luettelo jokaisen tilan kohdalla. Listassa on myös varusteiden mittoja sekä merkki- että mallitietoja. Kalusteita ei saa siirtää tilasta toiseen tilaan (esimerkiksi Tenalji von Fersenin juhlasalista Myllysaliin) tai viedä ulos. Huomioittehan, että juhlatiloissa ei ole astioita, kokoustiloissa on kahviastiastot.

Lisämaksulliset ja erikseen tilattavat varusteet sekä palvelut

Lisämaksullisia palveluja on mm. kalusteiden muotoonlaitto, joka tulee tilata myyntipalvelusta viimeistään kolmea viikkoa ennen tilaisuutta. Muut lisämaksulliset palvelut, varusteet sekä niiden hintatiedot ovat internet-sivuilla hinnastoissa. Tenalji von Fersenissä hintaan sisältyy etukäteen myyntipalvelusta tilattava invalidihissi (ainoastaan henkilökuljetukseen).

Siivous

Tilojen vuokraan sisältyy perussiivous tilaisuuden jälkeen. Asiakkaan tulee viedä mennessään kaikki se, mitä on tuonut mukanaan, sekä roskat jätesäkeissä ulos jäteastioihin. Tilaan jääneen huomattavan sotkun lisäsiivouksesta veloitetaan asiakkaalta 48 €/tunti. Asiakkaan tiloihin jättämien tavaroiden ja roskien siirtämisestä veloitetaan sakkoa 150 €. Tämä koskee myös tilojen asiakasvarastoja. Tilaisuudesta aiheutuvat ympäristön siivouksen kulut 48€/h peritään asiakkaalta.

Tilojen ja pintojen suojelu

Kaikki Suomenlinnan rakennukset on suojeltu muinaismuistolailla. Rakennusten ulko- ja sisäseiniin ei saa tehdä minkäänlaisia kiinnityksiä, teippauksia tai ripustuksia. Sisätilojen koristeleminen on sallittu vain seinäpintoja vaurioittamatta. Teippien, sinitarran, tms. käyttö on ehdottomasti kielletty. Savukoneen käyttö on kielletty kaikissa kokous- ja juhlatiloissa.

Tenalji von Fersenissä voi halutessaan ripustaa koristeita tms. seinillä oleville tangoille. Myös Pirunkirkon juhlasalin seinissä olevia koukkuja ja kattokoukkua voi käyttää hyödyksi koristelussa. Koristeet sekä niiden kiinnikkeet tulee korjata pois tilaisuuden jälkeen.

Kynttilöitä saa polttaa valvotusti. Steariini ei saa valua kalusteille eikä lattialle. Kiellettyjä aineita tiloissa ovat riisi, ruusun terälehdet, saippuakuplat ja spray-serpentiini. Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä Suomenlinnan kokous- ja juhlatilojen myyntipalveluun.

Ulkotilat ja ulkoalueet

Kokous- tai juhlatilan vuokraukseen ei liity ulkotiloja tai ulkoalueita. Lisätilan järjestäminen telttoja pystyttämällä ei ole sallittua. Kaikki Suomenlinnassa ulkona järjestettävä toiminta on luvanvaraista, lisätietoja antaa kokous- ja juhlatilojen myyntipalvelu. Vuokrattuun kokous- tai juhlatilaan liittyvään, ulkona tapahtuvaan toimintaan haetaan lupaa myyntipalvelulta lomakkeella, joka on internet-sivuilla hinnat, ehdot ja luvat -osiossa. Lupaa tulee hakea vähintään kuukautta ennen tilaisuutta. Luvan saaneet ulkotapahtumat kirjataan Suomenlinnan hoitokunnan ulkotapahtumakalenteriin. Tällä varmistetaan ettei päällekäisyyksiä tule.

Yksityisten ilotulitusten järjestäminen Suomenlinnassa on kielletty. Ulkotulia saa polttaa valvotusti ja vain juhlatilan edustalla, silloin kun yleinen metsäpalovaroitus ei ole voimassa. Ulkotulet tulee sijoittaa palamattomalle alustalle. Ulkotulien sijoittaminen reitin varrelle ei ole sallittua.

Asukkaiden huomioiminen

Ulko-oleskelussa, musiikin soittamisessa ja tilaisuuden päättyessä tapahtuvassa tavaroiden pakkaamisessa ja pois kuljettamisessa tulee ottaa huomioon lähiasukkaiden yörauha klo 22-07. Asuntojen pihat ja lähistöllä olevat kasvimaat ovat yksityisaluetta, jotka eivät ole kokous- tai juhlatilojen vuokraajien käytössä.

Opastus

Vuokraajan tulee opastaa vieraansa juhla-/kokoustilaan ensisijaisesti karttojen avulla. Karttoja on internet-sivuilla, kävijälle -osiossa. Mikäli opastusta ei pystytä järjestämään pelkän kartan avulla, voi muutaman pienen opasteen kiinnittää tienviittatolppiin. Opasteet ja niiden kiinnikkeet on poistettava tolpista välittömästi tilaisuuden päätyttyä tilan vuokraajan toimesta. Opasteiden kiinnittäminen julkisivuihin tai muualle kuin tienviittatolppiin on ehdottomasti kiellettyä.

Auto Suomenlinnassa

Nopeusrajoitus Suomenlinnassa on 20 km/h. Susisaarella ja Kustaanmiekalla vain huoltoajo on sallittua. Huoltoajoreitit ja parkkipaikat on merkitty huoltoajokarttaan, joka löytyy internet-sivuiltamme. Kokous- ja juhlatilojen parkkipaikat ovat käytössä vuokra-ajan puitteissa, ellei toisin sovita. Autopaikan varaaminen lautasta etukäteen on suositeltavaa. Varaukset tehdään Suomenlinnan Liikenne Oy:ltä.

Ulkoalueiden käyttöluvat

Ulkoalueiden toimintaan tarvitsevat luvan myös kokousten ja juhlien järjestäjät. Suomenlinnassa ei voi järjestää tilaisuuksia tai tapahtumia tai pystyttää katoksia, rakenteita tai tehtävärasteja ilman maanomistajan lupaa. Teltta- ja katoslupia myönnetään ainoastaan yleisötapahtumiin kuten konsertteihin ja teatteriesityksiin. Yksityisiin tapahtumiin ei lupia voida myöntää.

Suomenlinnan maa- ja vesialue kuuluu valtiolle, ja sitä hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Suomenlinnan hoitokunta. Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluvan linnoituksen ja sen herkän luonnon säilyttämiseksi rajoitukset ovat tiukemmat kuin kaupunkien yleisillä alueilla.

Suomenlinnaa hoidetaan noudattaen maailmanperintökohteen aseman edellyttämää korkeaa laatutasoa. Myös ulkona tapahtuvan toiminnan tulee kunnioittaa näitä periaatteita ja olla sellaista, että se ei vaaranna asukkaiden ja vierailijoiden rauhaa eikä vahingoita luontoa.

Susisaarella on kaksi hautamuistomerkkiä, Ehrensvärdin hauta Linnanpihalla ja Kaatuneiden hautamuistomerkki Piperin puiston itäpuolella. Hautarauhaa tulee kunnioittaa. Kuninkaanporttia ei voi käyttää tapahtumapaikkana siihen liittyvän kansallisen merkittävyyden vuoksi.

Vuokrattuun kokous- tai juhlatilaan liittyvään, ulkona tapahtuvaan toimintaan haetaan lupaa myyntipalvelulta lomakkeella. Lupaa tulee hakea vähintään kuukautta ennen tilaisuutta. Luvan saaneet ulkotapahtumat kirjataan Suomenlinnan hoitokunnan ulkotapahtumakalenteriin. Tällä varmistetaan ettei päällekäisyyksiä tule.

Hae lupaa tällä lomakkeella.

Tapahtumanjärjestäjän säännöt ja ohjeet löydät täältä. Suomenlinnan kartat löydät täältä.