Kustaanmiekan rantavarustus, taustalla Vallisaari.

Luonto ja kulttuurimaisema

Linnoitusmaiseman hoito ja vaaliminen

Suomenlinnan hoitokunta ylläpitää saarten maisemaa jatkuvasti ja pitkäjänteisesti. Maiseman erityispiirteet, luonnon herkkyys sekä linnoituksen asema historiallisena monumenttina ovat maisemanhoidon kannalta kiinnostavia ja vaativia lähtökohtia.

Maisemanhoito perustuu vuonna 1987 laadittuun maiseman kunnostussuunnitelmaan ja myöhempiin, täydentäviin suunnitelmiin. Siirry maiseman kunnostussuunnitelmaan (pdf). Tavoitteena on säilyttää eri aikakausien linnoitusvyöhykkeiden historialliset piirteet sekä maiseman ja sen kasvillisuuden monipuolisuus. Arkkitehtuurinsa tai historiansa perusteella merkittävimmät kohteet pyritään tuomaan arvokkaalla tavalla esiin osana kokonaisuutta.

Maailmanperintökohdestatus velvoittaa

Monumentaalisessa linnoituksessa on historian kuluessa kukoistanut myös pieni kaupunki pihoineen, puistoineen ja puutarhoineen. Niiden vapaamuotoinen lomittuminen linnoitusmaisemaan on yksi Suomenlinnan erityispiirteistä. Puistoja, kuten Piperin puistoa Susisaaressa, hoidetaan ja restauroidaan niiden historiallisia piirteitä kunnioittaen. Avoimina pidettäviä maisematiloja on muun muassa Kustaanmiekan vallien sisäpuolella.

Suomenlinna liitettiin vuonna 1991 Unescon maailmanperintöluetteloon. Tämä asettaa omat velvoitteensa linnoitusmaiseman asiantuntevalle hoidolle.

Auta meitä linnoitusmaiseman suojelemisessa

Suomenlinnan maiseman hoitoon on mahdollista osallistua puistokummitoiminnan kautta. Lue lisää puistokummitoiminnasta.