Kuvassa näkyy valkoinen kukkaketo, jonka taustalla Suomenlinnan muuria

Vastuullisuus

Suomenlinnan vetovoima­tekijöitä ovat historia, nähtävyydet ja merellinen ympäristö. Viimeisen 20 vuoden aikana kävijämäärät ovat kasvaneet 600 000 vuotuisesta vierailijasta miljoonaan.  Linnoituksessa yhdistyvät suuret kävijä­määrät, vaalittavat kulttuuri- ja luonto­arvot, lähialueen ihmisten virkistäytyminen ja saarten asukkaiden arki.

Kestävällä matkailulla pyritään minimoimaan matkailun negatiiviset vaikutukset ja maksimoimaan sen tuomat positiiviset vaikutukset. Suomenlinnan hoitokunta pyrkii huomioimaan kestävyyden kaikessa toiminnassaan ja kestäviä toimintatapoja edellytetään myös hoitokunnan sidosryhmiltä.

Kestävän matkailun periaatteet ovat olleet käytössä Metsähallituksella jo pitkään. Yhteistyössä Suomen maailman­perintö­kohteiden kanssa kehitettiin kulttuurikohteille sopivat periaatteita. Nykyään UNESCOn maailman­perintö­kohteilla ja Metsähallituksen luontopalveluilla on Suomessa on yhteiset kestävän matkailun periaatteet, jotka otetaan huomioon kaikessa omassa toiminnassa ja yhteistoiminnassa matkailuyrittäjien kanssa.

Näihin kuuteen periaatteeseen sitoutumalla pyritään takaamaan matkailun ekologinen, sosio-kulttuurinen sekä taloudellinen kestävyys:

1. Tuemme kohteiden arvojen säilymistä ja edistämme niiden suojelua

2. Minimoimme ympäristön kuormitusta

3. Vahvistamme paikallisuutta

4. Edistämme kohteiden tuottamaa hyvinvointia ja terveyttä

5. Edistämme paikallis­taloudellista kasvua ja työpaikkojen luomista

6. Viestimme yhdessä kohteen arvoista ja palveluista

Siirry tästä tutustumaan Kestävän matkailun periaatteisiin tarkemmin

Kestävä matkailu

Suomenlinna on Unescon maailmanperintökohde ja Suomen suosituimpia vierailukohteita. Suomenlinnan hoitokunta hallinnoi, ylläpitää, restauroi ja esittelee linnoitusta huomioiden kestävyyden kaikessa toiminnassaan. Kestäviä toimintatapoja edellytetään myös sidosryhmiltä. Suomenlinnalla on oma Kestävän matkailun strategia.

Muuria ja keltaisia ukonpalkoja kasvamassa kesäisessä linnoituksessa

Sustainable Travel Finland

Suomenlinnan hoitokunnalle myönnettiin vuonna 2020 Visit Finlandin Sustainable Travel Finland –merkki osoituksena arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä kestävän matkailun eteen. Merkki uusittiin vuonna 2022 ja on voimassa syyskuulle 2024 saakka. Suomenlinnan tavoitteena on olla kestävän matkailun mallikohde ja tiennäyttäjä.

I love Suomenlinna magneetit rantakalliolla

Vastuullinen vierailu Suomenlinnassa

Suomenlinnan hoitokunta pitää hyvää huolta maailmanperintökohteesta. Auta meitä säilyttämään kulttuuriperintö ja luonto tuleville sukupolville!

World Heritage Volunteers leiriläisiä elokuussa 2022 järjestetyllä leirillä Suomenlinnassa Kustaanmiekalla

Osallistu vapaaehtoistyöhön maailmanperinnön hyväksi

Suomenlinnassa voi tehdä vapaaehtoistyötä puistokummina, kansainvälisellä Unescon vapaaehtoistyöleirillä ja ryhmien vapaaehtoispäivissä.

Estettömyys

Esteettömyys maailmanperintökohteessa

Suojellussa kulttuurimaisemassa kulkeminen on osin haasteellista liikkumisesteisille, mutta pyrimme tarjoamaan vinkkejä esteettömämpään vierailuun.

Suomenlinnan hoitokunta selkokielellä

Mikä on Suomenlinnan hoitokunta ja mitä se tekee? Haluatko löytää lisää tietoa Suomenlinnasta huolehtivasta virastosta.

Suomenlinnan hoitokunta ja siten Suomenlinna kohteena kuuluu We Speak Gay -yhteisöön partnerina.

Suomenlinna on sateenkaariystävällinen kohde

Suomenlinnan hoitokunta on We Speak Gay Partner. Kumppanuusohjelman kautta Suomenlinna on kohteena sitoutunut edistämään sateenkaari-inklusiivisuutta maailmanperintökohteessa.

Vastuullinen kokous

Kestävän kehityksen edistäminen voidaan ottaa huomioon jo kokousta suunniteltaessa. Pienillä ekoteoilla kokouksesi muuttuu vihreämmäksi ja voit jopa alentaa sen kustannuksia.