Kestävä matkailu

Mittaaminen ja seuranta

Kestävän matkailun toteutumista on tärkeää mitata ja seurata. Suomenlinnan hoitokunta on laatinut jokaiselle kestävän matkailun periaatteelle mittareita, joiden avulla kestävää matkailua seurataan. Seurannan menetelmänä käytetään hyväksyttävän muutoksen rajoihin perustuvaa LAC-menetelmää (Limits of Acceptable Change).

Seurannassa käytetyt mittarit kuvaavat Suomenlinnan kestävän matkailun periaatteiden toteutumista alueella. Seurannassa on huomioitu ekologiset, sosio-kulttuuriset ja taloudelliset vaikutukset. LAC-menetelmä perustuu päätöksentekoon siitä, kuinka paljon vaikutusta ympäristöön sallitaan. Jokaiselle seurantamittarille määritellään tavoitearvon lisäksi raja-arvo, joka on alin tai ylin arvo, joka kullekin mittarille voidaan hyväksyä. Raja-arvon tullessa vastaan otetaan käyttöön ennakkoon suunnitellut keinot tilanteen korjaamiseksi.

Kestävän matkailun mittarit ja seuranta 2018-22 (PDF tulostuu A3-kokoon)

Suomenlinnan hoitokunta seuraa esimerkiksi kävijämäärää kuukausittain, asukas­tyytyväisyyttä sekä linnoitus­laitteiden kulumista aktiivisesti. Kuvan taulukosta voi katsoa lisää tietoa periaatteista ja niihin liittyvistä mittareista.

Taulukko jossa kuvataan Suomenlinnan hoitokunnan kestävän matkailun mittarit, mittaustavat ja tavoitetilat.