Empire-tyylinen varuskuntakortteli ja kuutamo.

Ajankohtaista

Nordic World Heritage Award -tunnustuksen saajaksi etsitään ehdokkaita

Pohjoismainen maailmanperintöyhdistys etsii ehdokkaita Nordic World Heritage Award -tunnustuksen saajaksi. Kyseessä on uusi yhteispohjoismainen maailmanperintöalan tunnustuspalkinto.

Kuka tahansa voi ehdottaa sopivaa ehdokasta tunnustuksen saajaksi. Ehdotettavat tahot voivat olla pohjoismaisten maailmanperintökohteiden sidosryhmiä, jotka ovat työllään edistäneet maailmanperintöarvojen vaalimista. Hakuaika on 1.3.–30.4.2019. Tunnustuksesta voi lukea lisää ja jättää oman ehdotuksen osoitteessa www.nordicworldheritage.org/award.

Tunnustuspalkinnon juuret ovat Raumalla. Rauman kaupunki lahjoitti kiertopalkinnon Pohjoismaiselle maailmanperintöyhdistykselle syksyllä 2017 pohjoismaisen maailmanperintökonferenssin yhteydessä. Palkinnon idean ja suunnittelun taustalla ovat Rauman kaupungin kaavoitusarkkitehdit Mervi Tammi ja Henri Raitio.

Pohjoismaisten maailmanperintökohteiden yhteistyö on tiivistä

Pohjoismaiset maailmanperintökohteet tekevät paljon yhteistyötä ja yksi näkyvimmistä yhteistyötapahtumista on vuotuinen Pohjoismaiden maailmanperintökonferenssi. Seuraava konferenssi järjestetään Tukholmassa syksyllä 2019 ja ensimmäisen tunnustuspalkinnon saaja julkistetaan konferenssissa.

Pohjoismainen maailmanperintöyhdistys on perustettu vuonna 2016 Islannissa. Yhdistyksen jäseninä ovat kansalliset maailmanperintöyhdistykset. Suomesta jäsenenä on Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys ry, johon kuuluvat kaikki Suomen seitsemän maailmanperintökohdetta: Suomenlinna, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Merenkurkun saaristo, Struven ketju ja Sammallahdenmäen pronssikautinen hautaröykkiöalue.

Suomenkin maailmanperintökohteilla on oma yhdistys

Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys perustettiin vuonna 2016. Yhdistyksen tavoitteena on kohteiden yhteistyön kehittäminen ja niiden vaikuttavuuden lisääminen. Yhdistys vastaa omalta osaltaan Suomen kansallisen maailmanperintöstrategian toimeenpanosta.

Yhdistyksen ensimmäisiä hankkeita on ollut kolmivuotinen kävijätutkimushanke, joka alkoi vuonna 2017 ja päättyy tämän vuoden lopussa. Hankkeessa tehdään yhtenäinen kävijätutkimus kaikissa Suomen maailmanperintökohteissa. Museovirasto on rahoittanut hanketta vuosina 2017 ja 2018.

Yhdistys on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta Matkailu 4.0 –toimenpideohjelman kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin vuosille 2018 ja 2019. Hankkeissa kehitetään kohteiden kulttuurimatkailutuotteita ja luodaan yhdistykselle verkkosivut. Lisäksi kehitetään kohteiden kestävää matkailua ja yhteismarkkinointia.

Lisätietoja Nordic World Heritage Award -tunnustuksesta:

  • Jussi Telaranta, sihteeri Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys ry, Pohjoismaisen maailmanperintöyhdistyksen hallituksen jäsen, maailmanperintökoordinaattori Rauman kaupunki
  • jussi.telaranta@rauma.fi, puh. 044 403 6283

Lisätietoja Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen toiminnasta:

  • Hanna-Leena Salminen, puheenjohtaja Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys ry ja Rauman kaupungin museointendentti
  • hanna-leena.salminen@rauma.fi, puh. 044 334 3525

Seuraa Suomen maailmanperintökohteiden yhdistystä Facebookissa.

Kaikki uutiset