Ajankohtaista

Suomenlinnan hoitokunnalle Sustainable Travel Finland -merkki

Unescon maailmanperintökohdetta hallinnoivalle Suomenlinnan hoitokunnalle on myönnetty Sustainable Travel Finland -merkki osoituksena arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä kestävän matkailun eteen.

Sustainable Travel Finland (STF) on Visit Finlandin kestävän matkailun ohjelma. Ohjelman tavoitteena on tarjota matkailuyrityksille ja -alueille konkreettinen kestävän matkailun kehittämismalli. Sen avulla kestävien toimintatapojen systemaattinen omaksuminen yrityksen arkeen helpottuu.

Kestävän matkailun mallikohde

Suomenlinnan tavoitteena on olla kestävän matkailun mallikohde ja tiennäyttäjä. Suomenlinnan hoitokunta on tehnyt yhdessä kumppaniensa kanssa pitkäjänteistä työtä kestävän matkailun eteen. Kestävyys pyritään huomioimaan kaikessa toiminnassa ja kestäviä toimintatapoja edellytetään myös sidosryhmiltä.

– Sustainable Travel Finland -merkin saavuttaminen on yksi konkreettinen toimenpide kestävän matkailun kehittämisessä. Haluamme innostaa myös Suomenlinnan muita toimijoita ja koko Helsingin yrittäjiä mukaan STF-polulle, kertoo Suomenlinnan hoitokunnan matkailuasiantuntija Milla Öystilä.

Maailmanperintökohteen suojelutyötä ohjaa vuonna 2019 tehty hoito- ja käyttösuunnitelma (HKS), jonka keskeisenä osana on kestävä matkailu. Merilinnoituksessa asutaan, vieraillaan ja tehdään töitä. Kohteen kulttuurisen, sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen menestyksen turvaamiseksi on osattava hyödyntää kestävän matkailun keinoja. Jo ennen HKS:sää, Suomenlinnassa on ollut käytössä yhteinen kestävän matkailun strategia, jonka hoitokunta laati yhdessä kohteen sidosryhmien kanssa vuonna 2015.

Suomenlinnassa on käytössä kohteen yhteiset kestävän matkailun periaatteet ja kestävän matkailun mittarit. Periaatteet on tehty yhteistyössä kaikkien Suomen maailmanperintökohteiden sekä Metsähallituksen luontokohteiden kanssa. Suomenlinna on mukana myös Helsinki Marketingin Valitse vastuullisemmin -palvelussa.

Suomenlinnassa edetään jatkossakin pitkäjänteisesti kestävän matkailun viitoittamalla tiellä.

Lisätietoja:

Suomenlinnan hoitokunta on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtion virasto, joka restauroi, ylläpitää, esittelee ja hallinnoi Suomenlinnan merilinnoitusta. Suomenlinna on historiallinen merilinnoitus ja Unescon maailmanperintökohde. Linnoitus on Suomen suosituimpia matkailukohteita, jossa vierailee vuosittain noin miljoona kävijää. Suomenlinna on myös kaupunginosa, jossa asuu noin 800 helsinkiläistä.

Sustainable Travel Finlandin logo.

Kaikki uutiset