Talvinen Suomenlinna alkuvuodesta 2023

Ajankohtaista

Suomenlinnan kävijämäärä palautumassa koronaa edeltävälle tasolle

Suomenlinnassa vieraili 854 482 kävijää vuonna 2022.
Paljon kiitoksia jokaiselle viime vuonna linnoituksessa käyneelle!

Kävijämäärä osoittaa, että Suomenlinnan vetovoima hyvin hoidettuna Unescon maailmanperintökohteena on säilynyt yli poikkeusolojen, sillä myös kävijöiden palaute listaa Suomenlinnan edelleen yhdeksi Suomen suosituimmista vierailukohteista kansainvälisestikin: Suomenlinna on Traveller’s Choice 2022 -tunnustuksen saanut ja Suomen ykkösnähtävyys Tripadvisorissa.

Suomenlinnan kävijämäärät alkoivat kasvaa viime vuonna koronarajoitusten poistuttua. Suomenlinnan museoissa kävi vuonna 2022 yhteensä noin 190 000 kävijää ja Suomenlinnan matkailuneuvonnassa 77 200 vierailijaa. Suomenlinnan juhla- ja kokoustilojen lukujen osalta Suomenlinna kiinnostaa tapahtumapaikkana jopa enemmän kuin ennen pandemiaa.

Lue lisää museoista

Tutustu Suomenlinnan kokous- ja juhlatiloihin

Korona-aikana Suomenlinnassa kehitettiin kestävää matkailua

Linnoituksessa on jo kolme Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -sertifikaatin saanutta toimijaa, ja useita yrityksiä on edennyt pitkälle STF-valmennuspolulla. Lisäksi Suomenlinnalla on ollut vuodesta 2015 oma Kestävän matkailun strategia, jossa mitataan matkailun kestävyyttä ja vaikutuksia suojeltuun maailmanperintökohteeseen Suomenlinnan omilla mittareilla. Kestävä matkailu nivoutuu tiiviisti myös Suomenlinnan hoitokunnan toimintaa ohjaavaan Hoito- ja käyttösuunnitelmaan. Vuosi sitten voimaan astunut suojelupäätös Suomenlinnan suojelemisesta Rakennusperintölailla tukee linnoituksen vastuullista käyttöä.

Lue lisää Kestävästä matkailusta Suomenlinnassa

Vastuullisuuden lisäksi on edistetty digitalisaatiota muun muassa Suomenlinnan palveluiden löydettävyyttä kehittämällä. Siinä tärkeimpänä ratkaisuna toimii korona-aikana käyttöön otettu Suomenlinnan digiopas, josta löytyy kartta, palvelut, aukioloajat sekä lautta- ja vesibussiaikataulut suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Myös digioppaan käyttö lähti syksyllä 2022 kasvuun ja Suomenlinnan digiopas valittiin esimerkiksi Julkisen sektorin innovaatiobarometriin.

Klikkaa tästä Suomenlinnan digioppaaseen

Jotta viihtyisässä Suomenlinnan kaupunginosassa asuminen ja matkailupalvelut toimivat harmoniassa Suomenlinnassa, tullaan kävijähallintaa kehittämään jatkossakin digioppaan ja aktiivisen kävijäviestinnän avulla, asuinalueista kertovin opastein sekä Suomenlinnan matkailuneuvonnan asiakaspalvelulla ja kesävalvojatoiminnalla. Samoilla keinoilla kannustamme sinuakin vuonna turvalliseen ja vastuulliseen linnoitusvierailuun, kulttuuriperintöä ja luontoa huomioiden.

Tervetuloa Suomenlinnaan myös vuonna 2023!

Kaikki uutiset