Ajankohtaista

Suomenlinnan kestävän matkailun strategia huomioitiin kansainvälisesti

Eurooppalainen kulttuuriperintöstrategia, Strategia21, julkistettiin Kyproksella huhtikuun alussa. Strategiaan on koottu eri maista hyviä käytäntöjä ja niiden joukkoon on valittu Suomenlinnan kestävän matkailun strategia.

Strategia21 on laadittu Euroopan neuvoston aloitteesta ja se toimii suosituksena jäsenmaille. Strategia hahmottelee hyvän kulttuuriperintöhallinnon suuntaviivoja, jaettua vastuuta ja laajaa osallistumista kulttuuriperinnön tunnistamiseen ja vaalimiseen. Strategiatyötä tehtiin asiantuntijatyöryhmässä, jossa oli mukana Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden ja kulttuuriperintöjärjestöjen edustajia. Suomesta valmistelutyöhön osallistuivat Ulla Salmela Museovirastosta ja Tuija Mikkonen ympäristöministeriöstä.

Suomenlinnan hoitokunnan matkailuasiantuntija Milla Öystilä iloitsee, että Suomenlinnassa tehty työ kestävän matkailun edistämiseksi saa tunnustusta.

-Haluamme parantaa kävijäkokemuksen laatua yrittäjien, asukkaiden, viranomaisten ja kaikkien Suomenlinnasta kiinnostuneiden yhteistyöllä. Jos onnistumme, olemme tehneet osamme matkailijoiden elämän parantamiseksi. Tyytyväiset matkailijat sitoutuvat kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja välittävät sanomaamme ympäri maailman. Yhteistyön lisäksi olennaista on johdonmukaisuus ja suunnitelmallisuus. Teemme sitä tällä hetkellä päivittämällä hoito- ja käyttösuunnitelmaa, Öystilä kiteyttää.

Suomesta valittiin myös muita hyviä käytäntöjä mukaan strategiaan. Esimerkiksi Adoptoi monumentti -toiminta, Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu, museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistojen Finna.fi-palvelu sekä Elävän perinnön wikiluettelo.

Kaikki uutiset