Kuvassa on syksyinen Suomenlinna ilmasta kuvattuna. Suomenlinnalla on Sustainable Travel -merkki tunnustuksena kestävän matkailun työstä.

Ajankohtaista

Suomenlinnan Sustainable Travel Finland –merkki on uusittu. Tunnustusta annettiin oman mittariston kehittämisestä

Suomenlinnan Unescon maailmanperintökohdetta hallinnoivalle Suomenlinnan hoitokunnalle myönnettiin vuonna 2020 Sustainable Travel Finland –merkki osoituksena arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä kestävän matkailun eteen. STF-merkin säilyttäminen edellyttää jatkuvaa työtä vastuullisen matkailun puolesta, ja merkki on uudistettava kahden vuoden välein. Nyt STF-merkin uusiminen on hyväksytty, ja merkki on voimassa seuraavat kaksi vuotta syyskuulle 2024 saakka.

Kestävän matkailun mallikohteella on oma mittaristo matkailun vaikutusten arviointia ja seurantaa varten

Suomenlinnan hoitokunta sai merkin uusimisen yhteydessä Visit Finlandilta tunnustusta oman mittariston kehittämisestä vaikutusten arviointia ja seurantaa varten. Visit Finland kiitti siitä, että kestävää matkailua kehitetään kohteessa ”monipuolisesti ja vaikuttavalla tavalla, joka huomioi tasapuolisesti Suomenlinnan eri sidosryhmät. Matkailu, asuminen, työnteko ja kulttuuriperintö pystyvät kaikki menestymään rinta rinnan”.

– Tavoitteena onkin olla kestävän matkailun mallikohde ja tiennäyttäjä, kertoo Suomenlinnan hoitokunnan matkailuasiantuntija Milla Öystilä.

Suomenlinnan hoitokunta tekee työtä kestävän matkailun eteen yhdessä kumppaniensa kanssa. Sidosryhmät sitoutetaan mukaan kestävän kehityksen mukaisiin toimintatapoihin. Suomenlinnassa on käytössä kohteen yhteiset kestävän matkailun periaatteet ja kestävän matkailun mittarit. Periaatteet ja mittarit on tehty yhteistyössä kaikkien Suomen maailmanperintökohteiden sekä Metsähallituksen luontokohteiden kanssa.

Maailmanperintökohteen suojelutyötä ohjaa vuonna 2019 tehty hoito- ja käyttösuunnitelma, jonka keskeisenä osana on kestävä matkailu. Kohteen kulttuurisen, sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen menestyksen turvaamiseksi on osattava hyödyntää kestävän matkailun keinoja. Suomenlinnassa on ollut käytössä yhdessä sidosryhmien kanssa laadittu kestävän matkailun strategia vuodesta 2015.

Suomenlinna on mukana kohteena Helsingin Valitse vastuullisemmin -palvelussa. Vastuullisuutta laajennetaan myös tapahtumiin. Vuosittain järjestettävä Viaporin Kekri -tapahtuma tehdään vuonna 2022 vastuullisen tapahtuman kriteereitä noudattaen. Suomenlinnan hoitokunta toteuttaa tapahtuman yhteistyössä Haaga-Helian ammattikorkeakoulun ja Suomenlinnan toimijoiden kanssa

Lisätietoja:

Suomenlinnan hoitokunta on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtion virasto, joka restauroi, ylläpitää, esittelee ja hallinnoi Suomenlinnan merilinnoitusta. Suomenlinna on historiallinen merilinnoitus ja Unescon maailmanperintökohde. Linnoitus on Suomen suosituimpia matkailukohteita, jossa vierailee vuosittain noin miljoona kävijää. Suomenlinna on myös kaupunginosa, jossa asuu noin 800 helsinkiläistä.

Sustainable Travel Finland (STF) on Visit Finlandin kestävän matkailun ohjelma. Ohjelman tavoitteena on tarjota matkailuyrityksille ja -alueille konkreettinen kestävän matkailun kehittämismalli. Sen avulla kestävien toimintatapojen systemaattinen omaksuminen yrityksen arkeen helpottuu.

Sustainable Travel Finlandin logo.

Kaikki uutiset