Kuvassa näkyy valkoinen kukkaketo, jonka taustalla Suomenlinnan muuria

Ajankohtaista

Suomenlinnan tunnelin injektointityöt on saatu onnistuneesti päätökseen

Suomenlinnan tunnelihanke tiedottaa

Suomenlinnan tunnelin injektointityöt ovat valmistuneet. Työt suoritettiin suunnitellussa aikataulussa ja injektointia saatiin tehtyä alkuperäistä suunnitelmaa laajemmalle alueelle. Injektoinnilla tarkoitetaan nestemäisen aineen, kuten sementin pumppaamista porarei’istä kallion sisään, joka kovettuessaan lujittaa ja tiivistää sen rakennetta. Seuraavana työvaiheena aloitamme tunnelin ruiskubetonoinnin elokuun alkupuolella.

Suomenlinnan tunnelihankkeen yhteydessä on myös selvitetty mahdollisia toimenpiteitä, joiden avulla normaalikokoinen ambulanssi mahtuisi peruskorjauksen jälkeen tunneliin ja sitä kautta Suomenlinnaan. Tunnelin 3D-mallinnuksien perusteella on havaittu, että ilman merkittäviä lisälouhintoja normaalikokoinen ambulanssi ei mahdu tunneliin. Suomenlinnan ensihoitotehtäviä on hoidettu pienemmän kokoisella ambulanssilla, joka mahtuu tunneliin myös peruskorjauksen jälkeen.

Louhintojen suuresta määrästä johtuen niitä ei ole mahdollista toteuttaa, ellei korjausurakan laajuutta merkittävästi kasvateta. Louhinnat olisi suoritettava ennen tunnelin ruiskubetonointia. Suuremman ambulanssin vaatima tila on kuitenkin mahdollista toteuttaa myöhemmin esimerkiksi tunnelin pohjaa laskemalla.

Korjaushankkeen kokonaisbudjetti on 7 miljoonaa euroa ja alusta asti on ollut tiedossa, ettei budjetti riitä tunnelin merkittävään laajentamiseen. Korjaushankkeen yhteydessä on kuitenkin tehty huomattavia satsauksia selvitystyöhön, jonka avulla on pyritty kartoittamaan louhintatarpeet normaalikokoisen ambulanssin mahduttamiseksi tunneliin.

Ruiskubetonoinnin jälkeen aloitamme talotekniikan asennustyöt. Peruskorjaushankkeen on määrä valmistua kokonaisuudessaan vuoden 2017 loppuun mennessä.


Lisätietoja:
Ulla Räihä, johtaja, Suomenlinnan hoitokunta puh. 0295 338 301 tai ulla.raiha@suomenlinna.fi
Satu Tammilehto-Hänninen, allianssin projektipäällikkö puh. 040 830 8097 tai satu.tammilehto@yit.fi

 

Suomenlinnan tunnelin peruskorjaushanke

Kaukolämpö, viemäri, vesi, sähkö sekä tietoliikenneyhteydet kulkevat Suomenlinnaan 1,3 kilometriä pitkän, vuonna 1981 valmistuneen, tunnelin kautta. Tunneli on päässyt huonoon kuntoon, ja sen peruskorjaushanke on käynnissä. Hankkeesta vastaa allianssi, jonka muodostavat YIT, Pöyry ja Suomenlinnan hoitokunta.

Katso lisää hankkeesta.

Lue rakentamisen aikaisista järjestelyistä YIT:n sivuilta ja hankkeen Facebook-sivuilta.

Kaikki uutiset