Kuvassa näkyy valkoinen kukkaketo, jonka taustalla Suomenlinnan muuria

Ajankohtaista

Tervetuloa huoltorannan yleissuunnitelman esittelytilaisuuteen 15.6.

Huoltoranta on Suomenlinnan logistiikkakeskus, joka on oleellinen osa kuljetuksia, varastointia ja jätehuoltoa Suomenlinnassa. Huoltoranta jakautuu kahteen aluekokonaisuuteen: liikennealueeseen sekä maankäsittely- ja varastointialueeseen.

Liikennealueella on paljon risteävää kevyttä ja ajoneuvoliikennettä, ja alueen liikenneturvallisuus kaipaa pikaista kohennusta. Pilaantuneiden maiden ja muun maa- ja kiviaineksen käsittely vaatii asianmukaiset käsittelyalueet. Huoltorannan kunnostuksen yhteydessä korjataan myös huoltorantaan johtava väylä, joka on erittäin huonokuntoinen. Huoltorannan liikennealueeseen liittyy sekä HKR:n että HKL:n vastuualueita.

Esitettyjen parannustavoitteiden saavuttamiseksi alueelle on laadittu yleissuunnitelmaluonnos.

Yleissuunnitelmaluonnos julkaistaan hoitokunnan internetsivuilla 1. kesäkuuta, ja suunnitelmaa esitellään asukastilaisuudessa 15. kesäkuuta kello 18.00–20.00. Tilaisuus pidetään Paarlastihuoneessa C40:ssä (hoitokunnan toimistorakennuksen eteläpäässä).

Huoltorannan yleissuunnitelmaluonnosta on mahdollista kommentoida viimeistään 30.6.. Kommentit toimitetaan osoitteeseen kirjaamo@suomenlinna.fi. Saatujen kommenttien ja lausuntojen pohjalta suunnittelua jatketaan syksyllä 2016 toteutussuunnittelulla. Rakennustyöt pyritään aloittamaan vuonna 2017.

Lisätietoja asiasta saa Suomenlinnan hoitokunnan maisema-arkkitehti Pia Kurjelta, puh. 0295 338 364, pia.kurki@suomenlinna.fi

Lämpimästi tervetuloa infotilaisuuteen!

Kaikki uutiset