Empire-tyylinen varuskuntakortteli ja kuutamo.

Ajankohtaista

Vaasan kasarmin kuntoa kartoitetaan kunnossapitosuunnitelman mukaisesti

Vaasan kasarmin C 83:n kuntoa kartoitetaan osana hoitokunnan vuosiohjelmaa ja pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelman mukaisesti syksyn ja talven aikana. Tarkoituksena on selvittää hyvissä ajoin etukäteen, milloin rakennus vaatii peruskorjausta. Kuntokartoituksen tulokset valmistuvat keväällä 2017.

Syyskuussa 2016 aloitettiin arkeologiset kaivaukset, joita varten kaivetuista kuopista selvitetään historiallisten kerrostumien sijaintia. Lisäksi kuoppien avulla selvitetään 1970–1980-luvulla tehtyjen perusparannusten aikaisten rakenteiden ja kuivatusjärjestelmien, esim. salaojien, salaojakaivojen sekä putkitusten kuntoa ja talotekniikan reitityksiä ja kuntoa.

Kaivannoista otetaan myös näytteitä, jotta voidaan selvittää maaperän mahdolliset haitta-ainepitoisuudet. Näytteenoton tulosten perusteella määritellään maa-ainesten käsittelytarve tulevan peruskorjauksen yhteydessä. Mikäli maaperästä löytyisikin haitta-aineita, ne eivät aiheuta vaaraa asumiselle. Kasoja ei kuitenkaan saa levittää, eikä niihin saa koskea.

Kaivannot palautetaan alkuperäiseen asuun lokakuun alkupuolella.

Loppusyksyn ja talven aikana siirrytään tutkimaan sisätiloja. Tällöin kartoitetaan kaikkien asuntojen keittiöiden ja märkätilojen kunnot. Nämä tutkimukset tehdään käymällä kaikissa asunnoissa. Näistä tutkimuksista ilmoitetaan asukkaille etukäteen.

Talvipakkasilla tutkitaan myös rakennuksen mahdollisia lämpövuotoja ulkoseinistä.

Suomenlinnan hoitokunta kartoittaa linnoituksen rakennusten kuntoa ennalta varmistaakseen korjaustarpeet hyvissä ajoin. Tänä vuonna kartoitetaan Vaasan kasarmia, joka on linnoituksen suurin asuintalo. Pitkän tähtäimen suunnitelmasta voi lukea lisää esimerkiksi Talokeskuksen nettisivuilta tästä osoitteesta.

Lisätietoja:

  • koko kuntokartoituksesta Suomenlinnan hoitokunnan rakennuttajalta Pekka Vuorelalta, puh. 0295 338 345 tai pekka.vuorela@suomenlinna.fi
  • arkeologisista kaivauksista ja maaperän haitta-ainetutkimuksista Suomenlinnan hoitokunnan kulttuuriympäristökoordinaattorilta Iina Johanssonilta, puh. 0295 338 322 tai iina.johansson@suomenlinna.fi
Kaikki uutiset