Kuvassa näkyy valkoinen kukkaketo, jonka taustalla Suomenlinnan muuria

Ajankohtaista

Varuskuntakorttelin eli rakennusten C76, C82, C83 ja C84 korjausten suunnittelu etenee – Asukkaista edustajat suunnitteluryhmään

Tässä tiedotteessa on uutta tietoa Suomenlinnan isojen asuinrakennusten C76, C82, C83 ja C84 korjaushankkeesta. Hanketta kutsutaan nimellä Varuskuntakorttelin korjaushanke.

Isoa hanketta edistetään vaiheittain. Parastaikaa on käynnissä suunnittelun hankinta, mikä tarkoittaa suunnittelijoiden kilpailuttamista. Kun kilpailutus on valmis ja suunnitteluryhmä on toukokuun loppuun mennessä koossa, alkaa hankkeen suunnittelu, jossa nyt kilpailutettava ryhmä laatii suunnitelman siitä, miten talot korjataan.

Ennen suunnittelun kilpailutuksen valmistumista hoitokunnassa määritellään hankkeen sisältöä tarkemmin.

Mitä taloissa korjataan?

Seuraavien vuosien aikana korjataan rakennusten C76, C82, C83 ja C84 tekniset järjestelmät, kylpyhuoneet, keittiöt ja pintamateriaalit sekä yhteiset tilat.

Rakenteiden kuivatusjärjestelmiä korjataan paremmin nykyvaatimuksia vastaaviksi.

Mikä on hankkeen aikataulu?

Aikataulu on laadittu alustavasti, sillä sitä ei voi suunnitella tarkasti ennen kuin korjauksen yksityiskohdat suunnitellaan. Suunnitteluvaihe alkaa tänä kesänä, jonka jälkeen aikataulu aloituksineen ja valmistumisineen alkaa pikkuhiljaa varmistua ja täsmentyä.

Tällä hetkellä, alustavan suunnitelman mukaan ensimmäisenä korjataan rakennus C76, jonka työmaa alkaa aikaisintaan loppukesällä 2020. Muiden rakennusten korjausjärjestystä ei vielä ole päätetty. Koko hankkeen on määrä valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä, jolloin kyseisten talojen kaikki korjaukset ovat valmiina. Kerromme, kun aikataulu on varmistunut ja täsmentynyt.

Rakentamisen ajaksi asukkaille järjestetään mahdollisuus väistöasuntoon Suomenlinnassa. Asukkaille tiedotetaan huoneenvuokralain mukaisesti vähintään kuusi kuukautta ennen muuttoa. Väistöasuntoina käytetään hoitokunnan muita vuokra-asuntoja. Osana hankkeen valmisteluita on tehty määräaikaisia vuokrasopimuksia, jotta väistöasuntoja on tarjolla riittävän paljon.

Asukkaat mukaan suunnitteluun

Korjaukseen tulevien talojen asukkaat halutaan mukaan hankkeeseen suunnittelun alusta lähtien. Siksi toivomme, että kustakin talosta yksi edustaja liittyy suunnitteluryhmään.

Suunnitteluryhmän tapaamisia on asukkaiden edustajille hankkeen edetessä vaihtelevin väliajoin, korkeintaan kerran kuukaudessa. Kokoukset pidetään virka-aikana. Edustajan tehtävänä on tuoda ryhmälle asiakkaiden näkemyksiä asumiseen vaikuttavista asioista sekä viedä tietoja naapureilleen suunnitteluryhmässä käsitellyistä asioista.

Suunnitteluryhmään tulevien neljän asukkaan nimet ilmoitetaan hoitokunnalle huhtikuun 2019 loppuun mennessä osoitteeseen vuokralaiset@suomenlinna.fi.

Hankkeen taustaselvitykset

Korjaushankkeen taustaksi on tehty erilaisia selvityksiä viime vuosien aikana. Näihin kuuluvat kuntotutkimukset, arkeologiset kaivaukset, maaperän haitta-ainetutkimukset ja vielä osin keskeneräiset rakennushistoriaselvitykset.

Hankkeen viestintä jatkossa

Asukkaat ovat ymmärrettävästi erittäin kiinnostuneita hankkeesta. Viestintä on olennainen osa korjauksen tekijöiden tulevaa kilpailutusta.

Hankkeen etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti ainakin aina, kun uutta tietoa on annettavana. Käytössä ovat tutut vuokralaisten viestintäkanavat. Tarpeen tullen jaetaan talo- tai asuntokohtaisia tiedotteita tai otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä asukkaisiin.

Lisätietoja Suomenlinnan hoitokunnalta:

Kaikki uutiset